Högskolan Dalarna väljer Koha

Högskolebiblioteken i Dalarna har beslutat att byta från Sierra till Koha. Processen att byta system påbörjas till hösten 2018 och lansering av Koha som bibliotekssystem planeras till vårterminen 2019.