Biblioteksrum med uppstoppade djur

Inbjudan till Svenska Kohanätverkets hackfest i Göteborg 1-2 december 2022 (lunch till lunch)

Tid: 1 december kl 13.00 till 2 december kl 12.00 2022
Plats: Biblioteket vid Göteborgs Naturhistoriska museum (https://goo.gl/maps/EZeUb3d2ETuJBAmj7)
Kostnad: Ingen kostnad

Svenska Kohanätverket bjuder in till en hackfest för dem som använder, har valt, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha och är involverade i de tekniska bitarna av utveckling och implementering av Koha. En hackfest är en möjlighet att jobba tillsammans och utbyta erfarenheter kring tekniskt orienterade Koha-frågor (vilket dock inte betyder att man själv måste kunna programmera, intresse för att utveckla funktioner och arbetsflöden räcker). Exempel på frågor att jobba med och diskutera är fortsatt arbete med Adlibris-plugin, automatisk gallring av borttagna titlar i Libris etc.

OBS! Under hackfesten blir det i huvudsak praktiska aktiviteter så samtliga deltagare uppmanas ta med en egen laptop för att kunna delta aktivt.

Anmäl dig senast 15 november på: https://forms.gle/zuyHMok89LN1ahwX9.

Begränsat antal platser – först till kvarn…

Arrangör: Svenska Kohanätverket, kontakta orjan.hellstrom@vgregion.se för mer information.