Dokumentation från Svenska Kohanätverkets elfte användarmöte i Luleå 23-25 april 2024

Nu finns mötesanteckningar och presentationer från användarmötet publicerade: Svenska Kohanätverkets elfte användarmöte 23 – 25 april 2024 i Luleå med Biblioteken i Norrbotten – Svenska Kohanätverket

De filmade presentationerna finns även samlade i en spellista.

Stort tack till Biblioteken i Norrbotten för ett ypperligt genomfört arrangemang!

Inbjudan till Svenska Kohanätverkets digitala möten under hösten 2023

Tid: vanligen fredagar, se nedan för program mellan klockan 09:00-11:00

Plats: med dator, surfplatta, eller mobil till denna länk (ifall zoom frågar om lösenkod ange koha) https://ltu-se.zoom.us/j/202966835?pwd=a2xRQzUyWmxvcmxwbXlqME9kT0tvdz09

Kostnad: Ingen kostnad

Svenska Kohanätverket bjuder in till fredagsmöten under hösten 2023 för alla som använder, har beslutat att införa, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha. Mötet är även öppet för leverantörer av Kohatjänster. Hashtag för mötet är #swekohails

Ingen anmälan behövs. Mötena tar som längst 2h och spelas inte in. V.v. anslut 5 minuter innan mötets start.

Programinnehåll kommer att fyllas på efterhand.

Fredag 22 september 2023 09.00-11.00
Magnus Enger, nyheter i Koha 23.05
Rapport från PerlKohaCon23 som hölls 14-18 augusti 2023 i Helsingfors

Fredag 27 oktober 2023 09.00-11.00
Björn Nylén visar nätverkets nya kommunikationsplattform som ersätter Slack.
Jessica Andersson visar nätverkets nya röstningsplattform för förbättringsförslag.

Fredag 24 november 2023 09.00-11.00
Andreas Mace berättar om de senaste fem åren med Koha i Sverige, en krönika

Fredag 15 december 2023 09.00-11.00
Möte med ordförande Christopher Brannon och vice-ordförande Bob Bennhoff från den amerikanska användarföreningen Koha-US: https://koha-us.org/about/

Dokumentation från Svenska Kohanätverkets tionde användarmöte i Västerås 28–30 mars 2023

Nu finns mötesanteckningar och presentationer från användarmötet på Kohanätverkets hemsida: Svenska Kohanätverkets tionde användarmöte i Västerås 28–30 mars 2023 – Svenska Kohanätverket

De filmade presentationerna finns även samlade i en spellista.

Stort tack till Bibliotek i Västmanland och Region Västmanland för ett ypperligt genomfört arrangemang!

Inbjudan till Svenska Kohanätverkets hackfest i Göteborg 1-2 december 2022 (lunch till lunch)

Tid: 1 december kl 13.00 till 2 december kl 12.00 2022
Plats: Biblioteket vid Göteborgs Naturhistoriska museum (https://goo.gl/maps/EZeUb3d2ETuJBAmj7)
Kostnad: Ingen kostnad

Svenska Kohanätverket bjuder in till en hackfest för dem som använder, har valt, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha och är involverade i de tekniska bitarna av utveckling och implementering av Koha. En hackfest är en möjlighet att jobba tillsammans och utbyta erfarenheter kring tekniskt orienterade Koha-frågor (vilket dock inte betyder att man själv måste kunna programmera, intresse för att utveckla funktioner och arbetsflöden räcker). Exempel på frågor att jobba med och diskutera är fortsatt arbete med Adlibris-plugin, automatisk gallring av borttagna titlar i Libris etc.

OBS! Under hackfesten blir det i huvudsak praktiska aktiviteter så samtliga deltagare uppmanas ta med en egen laptop för att kunna delta aktivt.

Anmäl dig senast 15 november på: https://forms.gle/zuyHMok89LN1ahwX9.

Begränsat antal platser – först till kvarn…

Arrangör: Svenska Kohanätverket, kontakta orjan.hellstrom@vgregion.se för mer information.

Inbjudan till Svenska Kohanätverkets digitala möten under hösten 2021

Tid: vanligen fredagar, se nedan för program mellan klockan 09:00-11:00

Plats: med dator, surfplatta, eller mobil till denna länk (ifall zoom frågar om lösenkod ange koha) https://ltu-se.zoom.us/j/202966835?pwd=a2xRQzUyWmxvcmxwbXlqME9kT0tvdz09

Kostnad: Ingen kostnad

Svenska Kohanätverket bjuder in till fredagsmöten under hösten 2021 för alla som använder, har beslutat att införa, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha. Mötet är även öppet för leverantörer av Kohatjänster. Hashtag för mötet är #swekohails

Ingen anmälan behövs. Mötena tar som längst 2h och spelas inte in. V.v. anslut 5 minuter innan mötets start.

Fredag 1 oktober 09:00-11:00
Tema: stora Kohaprojekt och sjukhusbibliotek

  • Gotland och Koha – vad kan gå fel? Linda Wagenius, Biblioteken på Gotland
  • Biblioteken i Norrbotten inför Koha, statusuppdatering projektet ”Nya bibliotekssystem 2022″, Marina Eklund, Region Norrbotten
  • Sjukhusbibliotek och Koha, John Carlsson, Sjukhusbiblioteket, Västmanlands sjukhus

Fredag 29 oktober 09:00-11:00
Tema: anpassningar av Koha till den egna verksamheten

  • Gotland och Koha – vad kan gå fel? Linda Wagenius och Tom Karlsson, Biblioteken på Gotland
  • Reservationshyllan, Elisabet Alm och Michaela Rings, Stockholms universitetsbibliotek
  • Export av träfflista, Emma Ternrud, Göteborgs universitetsbibliotek
  • Overdrive som e-boksleverantör, Lukasz Mesek, Alingsås bibliotek

Fredag 26 november 09:00-11:00
Tema: webbportal som komplement till Koha

  • Mellansjö, Tomas Jiglind och Klas Blomberg
  • Västmanland, Amelie Sarlin

Fredag 17 december 09:00-11:00

Det finns möjligheten att ansluta via telefon som alternativ till internet (se ovan): Sverige: +46 (0) 8 4468 2488, Danmark: +45 89 88 37 88, Norge: +47 2396 0588, Finland: +358 (0) 9 4245 1488, Meeting ID: 202 966 835

Summering av Svenska Kohanätverkets åttonde användarmöte 15-17 oktober 2019 i Lund med Lunds universitetsbibliotek

Mellan 15-17 oktober 2019 träffades närmare 100 deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Frankrike i Lund för att diskutera Koha och öppen källkod på Svenska Kohanätverkets åttonde användarmöte. Under dagarna erbjöds såväl föreläsningar med inbjudna föredragshållare, öppna diskussioner, workshopar som en hackfest. Key-note talare var Johan Linåker, forskare vid LTH och expert på öppen källkod i offentlig sektor, som talade om den nya infrastruktursatsningen JobTech. Dagarna var fulla av aktivitet och gav många nya impulser och intryck som nätverket och besökarna tar med sig vidare i sina respektive verksamheter.

Anteckningar, inklusive inspelade föreläsningar, finns tillgängliga här:

Svenska Kohanätverkets åttonde användarmöte 15-17 oktober 2019 i Lund med Lund universitetsbibliotek

Koha – öppen eftermiddag om öppen källkod

Det fria bibliotekssystemet Koha har på senare år fått stor spridning i Sverige bland såväl folkbibliotek som forsknings- och specialbibliotek. Många har upptäckt fördelarna med system som bygger på öppen källkod, men för andra som är vana vid traditionella system och leverantörer kan det kännas som en ovan modell. Svenska Kohanätverket bjuder därför in till en halvdag som ger en introduktion till öppen källkod i offentlig sektor och presenterar Koha och Kohasamverkan i Sverige.

Denna öppna eftermiddag äger rum i anslutning till Kohas användarmöte i Skövde 26-28 mars och vänder sig till alla som är nyfikna på systemet och vill veta mer om Koha.

Tid: 27 mars 2019 kl 13.00-17.00
Kostnad: Ingen kostnad
Plats: Skövde Kulturhus, lokal Freja (Trädgårdsgatan 9, Skövde)
Anmälan: https://goo.gl/forms/a6Lt09MKhzkGMpHj2 (senast 12 mars 2019)

Program

13.00-13.15
Välkommen

13.15-14.00
Öppen källkod och offentlig sektor.
Björn Lundell, professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde

14.00-14.30
Vad kan Koha?
Andreas Hedström Mace, Stockholms universitetsbibliotek

14.30-15.00
Hur fungerar det Svenska Kohanätverket?
Hans Pålsson, Läranderesurscentrum, Högskolan Kristianstad

15.00-15.30
Kaffe

15.30-15.45
Koha på skolbibliotek.
Jon Thors, Helenelundskolan i Sollentuna

15.45-16.45
Koha-mingel.
Vad vill du veta om Koha? Vid olika stationer i lokalen finns representanter för bibliotek som använder Koha och representanter för leverantörer som erbjuder tjänster kring drift och utveckling. Mingla, fråga och diskutera.

16.45-17.00
Summering och avslutning

Detta arrangemang sker inom ramen för projektet Kompetensutveckling kring Koha med stöd av Kungliga biblioteket.