Projektrapport från Göteborgs universitetsbibliotek tillgänglig!

Göteborgs universitetsbibliotek gick som bekant live med Koha under påsken 2018. Nu finns rapporten från deras projekt Nya System (som förutom en övergång till Koha även berört länkserver och Discoverysystem) publicerat på Svenska Kohanätverkets wiki. Det är väldigt spännande läsning! Rapporten finns att läsa i sin helhet här:
https://koha.se/wiki/images/e/e2/Slutrapport_NYS.pdf