Summering Kohas folkbiblioteksmöte i Vaggeryd 30 januari 2018

Den 30 januari bjöd Vaggeryds bibliotek in till en första folkbiblioteksträff med målsättning att gemensamt kunna lyfta praktiska frågor som i första hand rör folkbibliotekens praktiska arbete. Deltog gjorde biblioteken från Vaggeryd, Hylte, Katrineholm, Alingsås och Mellansjösamarbetet. Dagen inleddes med att alla bibliotek presenterade var man befinner sig i sitt Koha-arbete för tillfället och vilka frågor som kan vara aktuella att jobba vidare med, på egen hand eller gemensamt.

Frågor som togs upp till diskussion var;

  • Behov av adressuppdatering av låntagarregistret finns och Hylte kommer att arbeta vidare med frågan eftersom Viktor Sarge redan påbörjat den inom ramarna för Hyltes projekt.
  • Librisposter och import. De bibliotek som är librisbibliotek önskar expektansposter vid beställning från Adlibris och en lösning kommer eventuellt att tas fram i och med att Adlibris byter plattform mot biblioteken någon gång efter sommaren. Vaggeryd har fortsatt kontakt med Adlibris.
  • Samtliga bibliotek vill gärna lätt kunna anpassa opacen och göra den mer tilltalande och användarvänlig. Vaggeryd använder en wordpress-lösning som är betydligt snyggare än standardopacen. En gemensam lättredigerad lösning uppfattas som ett tilltalande alternativ av samtliga bibliotek.
  • Bilder i opac. Samtliga bibliotek efterlyser fler omslagsbilder i opac. För bibliotek som sedan tidigare har abonnemang på Syndetics är Koha förberett för att kunna visa deras bilder. Men den tjänst som alla vill kunna visa bilder ifrån är Adlibris. Arbete är påbörjat för Hyltes räkning, både för att kunna visa bilder från Adlibris, samt att kunna använda flera bildleverantörer och rangordna dessa.
  • Översättning. Det finns ett stort behov av att samordna den svenska översättningen. På mötet anmälde flera bibliotek sitt intresse för att delta i en arbetsgrupp. (Sedan mötet har en arbetsgrupp skapats och Ola Andersson, LTU är sammankallande för gruppen.)
  • KB-projektet. Helena från Hylte berättade om de olika delarna i KB-projektet och framförallt ett tänkt upplägg med kunskapsdelning och utbildning. Något som nätverket har sagt sig ha behov av är instruktionsfilmer och -texter och bibliotek som kan vara intresserade av att vara med och ta fram material efterlyses. Några bibliotek i Mellansjösamarbetet kan tänka sig att bidra och frågan kommer även att lyftas i det nationella nätverket.

Mötet avslutades med ett beslut om att fortsätta med regelbundna folkbiblioteksträffar vår och höst för att tillsammans kunna arbeta praktiskt. Mötesanteckningar från träffarna och frågor som lyfts och som är av intresse för samtliga svenska Kohabibliotek sprids vidare till det nationella nätverket.