Koha + Västmanland = Sant

Spännande Kohanyheter från Region Västmanland – nyligen beslutade regionen att införa Koha som bibliotekssystem i samtliga 10 kommuner. Så här skriver Karin Engström, kulturutvecklare, regional biblioteksverksamhet i Västmanland:

När alla bibliotek i ett län ska samarbeta blir biblioteksdatasystemet själva motorn i det hela. Det behöver vara stabilt, modernt och samtidigt utmana användarna. Region Västmanland stöttar regional utveckling i olika former och att upphandla ett system åt folkbiblioteken innebar att valet mellan att upphandla ett traditionellt klientsystem och ett webbaserat system var enkelt. Vi anser att framtidens system är webbaserade!

Under nästa år kommer därför Västmanlands tio kommuner att gå in i ett gemensamt Koha. Detta medför att alla också ska gå över till Libris, en gemensam webbplats behöver byggas, transportsystem utökas, grafisk profil skapas mm. Ja, varför vänta när man kan göra så mycket spännande på en gång 😉

Svenska Kohanätverket gratulerar Västmanland till beslutet och välkomnar dem till gemenskapen.

Projektrapport från Göteborgs universitetsbibliotek tillgänglig!

Göteborgs universitetsbibliotek gick som bekant live med Koha under påsken 2018. Nu finns rapporten från deras projekt Nya System (som förutom en övergång till Koha även berört länkserver och Discoverysystem) publicerat på Svenska Kohanätverkets wiki. Det är väldigt spännande läsning! Rapporten finns att läsa i sin helhet här:
https://koha.se/wiki/images/e/e2/Slutrapport_NYS.pdf

Inbjudan till Svenska Kohanätverkets sjätte användarmöte i Luleå 17-19 oktober 2018

Tid: 17 oktober 2018 13.00-17.00, 18 oktober 2018 09.00-13.00
Samt en valfri hackfest 18/10 13.00-17.00 samt 19/10 09.00-13.00
Plats: Luleå tekniska universitet, LKAB-salen A117 (https://goo.gl/9Avefa)
Kostnad: Ingen kostnad

Svenska Kohanätverket bjuder tillsammans med Luleå universitetsbibliotek in till ett användarmöte för alla som använder, har beslutat att införa, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha. Mötet är även öppet för leverantörer av Kohatjänster. OBS! Till hackfesten blir det praktiska uppgifter så ta med en egen laptop för att kunna delta aktivt. Hashtag för mötet är #swekohails

Anmäl dig senast 17 september på https://goo.gl/forms/6OqakP50l3o9nJho1

Dagsprogram 17 oktober 13.00-17.00
11.30-12.00 Registrering och möjlighet att lämna väska i LKAB-salen
12.00-13.00 Lunch i centrumrestaurangen (B-huset – https://goo.gl/2T9kL8)
13.00-13.15 Välkomnande av Kristoffer Palage, bibliotekschef, Luleå
universitetsbibliotek
13.15-13.30 Bibliotek som gått live: Lund Universitetsbibliotek
13.30-13.45 Rapport från KB-projektet, Örjan Hellström, projektledare, Kultur i Väst
13.45-15.00 Open spaces med flera olika diskussionsteman
15.00-15.30 Fika
15.30-16.00 Summering av Open spaces
16.00-16.30 Rapport från höstens internationella Kohakonferens KohaCon2018
16.30-16.45 Svensk fjärrlånemodul till Koha, Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad
och Jessica Andersson, Alingsås bibliotek
17.00-18.15 Valfri guidning av UNESCO världsarvet Gammelstads kyrkstad
(https://www.lulea.se/gammelstad) (kostnad ca. 200kr/person)
19.00 Valfri after work på TacoBar på Storgatan 27 (https://goo.gl/oN9cYK)

Dagsprogram 18 oktober 09.00-13.00
09.00-09.15 Uppstart dag 2, praktiska frågor
09.15-09.45 Nya Libris XL, Maia Dexander, Kungliga Biblioteket
09.45-10.15 Kohas historik och community,
Paul Poulain, grundare av BibLibre
10.15-10.30 Kohas utvecklingsgrupp, Andreas Hedström Mace,
Stockholms universitetsbibliotek
10.30-11.00 Fika
11.00-11.30 Göteborgs implementering av Koha, Emma Ternrud och
Cecilia Alfredsson, Göteborgs universitetsbibliotek
11.30-12.00 Utveckling i Koha communityt, Katrin Fischer, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)
12.00-12.30 Allmän diskussion med en framåtblick i nätverket.
Leverantörernas roll framöver? Nordiskt samarbete?
Organisation framåt?
12.30-13.00 Avslutande diskussion samt sammanfattning av dagarna.

Dagsprogram 18 oktober 13.00-17.00 (valfri hackfest)
13.00-14.00 Lunch i centrumrestaurangen (B-huset – https://goo.gl/2T9kL8)

Några punkter under eftermiddagen:

 • Hur kan du använda den nya fjärrlånemodulen? Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad och Jessica Andersson, Alingsås bibliotek.
 • Hur fungerar katalogiseringsverktyget Libris XL med Koha? Andreas Hedström Mace, Stockholms universitetsbibliotek
 • Hur fungerar sökmotorn ElasticSearch i Koha? Stefan Berndtsson, Göteborgs universitetsbibliotek

15.30-16.00 Fika

Dagsprogram 19 oktober 09.00-13.00 (valfri hackfest)
09.00-09.15 Uppstart dag 3, praktiska frågor

Några punkter under förmiddagen:

 • Hur kan du använda scriptspråket JQuery? Magnus Pettersson, Luleå universitetsbibliotek
 • Catalog housekeeping scripts for Koha, Andreas Roussos, Library of the Holy Monastery of Paraklitos (Oropos, Greece)
 • Hur kan du använda databasspråket SQL för att ta fram statistik ur Koha? Ola Andersson, Luleå universitetsbibliotek

10.30-11.00 Fika
12.30-13.00 Sammanfattning av dagarna.
13.00-14.00 Lunch i centrumrestaurangen (B-huset – https://goo.gl/2T9kL8)

De hotell som rekommenderas är:
Quality Hotel Luleå, Tel 0920-20 10 10. Storgatan 17A, 971 28 Luleå.
Avtal 96-11-2015:020 för statligt anställda

Elite Stadshotellet i Luleå, Tel 0920-27 40 00. Storgatan 15, 972 32 Luleå. Ett antal rum finns reserverade fram till och med 17 september uppge Block ID 4786364 ”Luleå Universitetsbibliotek”. Avtal 96-11-2015:021 för statligt anställda.

OBS! att det är en stor flygövning i Luleå under samma period så boka hotell skyndsamt är ett tips. Kontakta gärna Luleå UB ola.andersson@ltu.se för frågor kring val av boende.

Transport mellan flygplats, hotell och Luleå tekniska universitet:
Luleå Airport till/från hotell, buss LLT nr. 4 stig av hållplats Smedjegatan/City.
Smedjegatan/City till/från Luleå tekniska universitet, buss LLT nr. 6 stig av hållplats Universitetsentrén. Biljetter köps med bank/kreditkort på bussen.
Busstidtabeller: http://www.llt.lulea.se/

Stockholm University Library proposes to host KohaCon 2019

Stockholm University Library, with the support of the National Library in Sweden and the Swedish Koha User Group, is proud to announce our proposal to arrange KohaCon in Stockholm 2019. Stockholm University Library has for a long time been actively collaborating around systems and systems development, as well as open source software. We went live with Koha in July 2016, and helped establish the Swedish Koha User Group the same year. Koha is growing rapidly in Sweden (as well as Finland, and other parts of Scandinavia), and we would like to showcase the efforts and commitment that is happening with Koha in our area of the world, as well as give something back to the community!

Read more at https://sub.su.se/kohacon2019/index.html

Lund universitetsbibliotek gick live med Koha 19 juni 2018

Lund universitetsbibliotek har gjort en lyckad lansering av Koha den 19 juni 2018. En mer uttömmande rapport kommer att avges efter sommaren.

Nedan följer en kortare redogörelse om samlade erfarenheter kring lanseringen av Koha i verksamheten under juni månad 2018:

I maj 2017 tog Lunds universitets bibliotek beslut att byta från Virtua (Innovative) till Koha. Beslutet hade föregåtts av en test tidigare under året, där våra olika biblioteks processer testades i Koha. Vårt mål var att lansera i juni 2018.

Vi lyckades hålla vårt mål och gick live 19 juni. Virtua stängdes den 7 juni. Under perioden vi stod utan bibliotekssystem valde några bibliotek att inte låna ut sina böcker, medan andra upprätthöll någorlunda samma service som normalt.

Lanseringen gick bra. Vi gjorde några datamissar, tex kastade vi om lite information på beställningar som vi migrerade så de inte uppförde sig som förväntat. Det gick dock att avhjälpa någorlunda, så beställningarna kunde effektueras (om än inte till perfektion). Vi behövde göra några mindre korrigeringar på våra låntagarposter; de som hade flera lånekort i sin post, fick i några fall fel kortnummer migrerat. Även några dubblettposter av låntagare fick vi, något som inte påverkat i det gamla systemet, men som blev lite störande i det nya. Utöver detta var det några låntagare som inte fick sina mejl, och en hel del felmigrerade hyllplaceringar (pga egenheter i gamla systemet), men inga större katastrofer.

Beställningsfunktionaliteten i Koha räckte inte till för våra behov. Vi har utvecklat en rutin, så vi kan hantera beställningar i vår miljö (magasin, kö, transport mellan olika bibliotek), inklusive utskrifter av beställningar. Vidare har vi jobbat med shibbolethinloggning, Elastic search, EDI-funktion, låntagarregistrering inklusive koppling till Navet, integration med fjärrlånesystem, LU-kortets databas och system för att hantera beställningar, med mera.

Koha, som hos oss heter LUBcat, var långt ifrån färdigt vid lansering. Men vi gick live med ett fullt fungerande system, och övergången gick förhållandevis bra. Vi har sommarlånetid på flera av våra lån, och inga avgifter läggs på under sommaren. Något vi lider av är att det tar lång tid att läsa streckkoder. Bokomater och utskrifter har varit lite bökiga. Supportärenden och felanmälningar har strömmat in, och vi betar av efterhand. Efter ca två veckor i produktion la vi på våra första buggrättningar, och planen är att uppdatera LUBcat varannan vecka.

Göteborgs universitetsbibliotek igång med Koha!

Den 5 april 2018 rapporterar Göteborg universitetsbibliotek att man använder Koha som bibliotekssystem.

Utvecklingsarbetet har involverat Elasticsearch, librisimport, edifact-beställningar, formulär för lånekortsregistrering, specialutformade framplockningslappar, gränssnittsanpassningar samt integration med omgivande system som discovery, fjärrlånesystem, utskriftssystem, grupprumsbokning, offentliga datorer mm. Discoverysystemet Primo är integrerat via en egenutvecklad beställningsapplikation där låntagarna gör sina beställningar via länkar i Primos träfflistor. Dessutom hämtas exemplarlistor med aktuell tillgänglighetsinformation ut via ett Koha-cgi.

Arbetet med att införa Koha inleddes av en omfattande processkartläggning utförd av representanter från verksamheten. Bibliotekets personal har kontinuerligt bidragit med underlag samt testning av genomförd utveckling och nykonfiguration. Detta är en grundläggande anledning till att ett användbart system har kunnat levereras.

Innan biblioteket gick live genomfördes en koha-utbildning där alla anställda deltog på introduktion samt erbjöds fördjupningsutbildningar inom respektive process. Biblioteket tog även fram eget utbildningsmaterial.

Göteborgs universitetsbibliotek är ett akademiskt bibliotek med 8 enheter, 198 anställda, 47 000 aktiva låntagare samt 1,6 miljoner bibliografiska poster i Koha.
Biblioteket använder Koha för cirkulation, katalogisering, periodikahantering och förvärv.

En offentlig projektrapport över arbetet är på gång.

För mer information v.v. kontakta Kohagruppen på GUB
koha@ub.gu.se

Summering Kohas folkbiblioteksmöte i Vaggeryd 30 januari 2018

Den 30 januari bjöd Vaggeryds bibliotek in till en första folkbiblioteksträff med målsättning att gemensamt kunna lyfta praktiska frågor som i första hand rör folkbibliotekens praktiska arbete. Deltog gjorde biblioteken från Vaggeryd, Hylte, Katrineholm, Alingsås och Mellansjösamarbetet. Dagen inleddes med att alla bibliotek presenterade var man befinner sig i sitt Koha-arbete för tillfället och vilka frågor som kan vara aktuella att jobba vidare med, på egen hand eller gemensamt.

Frågor som togs upp till diskussion var;

 • Behov av adressuppdatering av låntagarregistret finns och Hylte kommer att arbeta vidare med frågan eftersom Viktor Sarge redan påbörjat den inom ramarna för Hyltes projekt.
 • Librisposter och import. De bibliotek som är librisbibliotek önskar expektansposter vid beställning från Adlibris och en lösning kommer eventuellt att tas fram i och med att Adlibris byter plattform mot biblioteken någon gång efter sommaren. Vaggeryd har fortsatt kontakt med Adlibris.
 • Samtliga bibliotek vill gärna lätt kunna anpassa opacen och göra den mer tilltalande och användarvänlig. Vaggeryd använder en wordpress-lösning som är betydligt snyggare än standardopacen. En gemensam lättredigerad lösning uppfattas som ett tilltalande alternativ av samtliga bibliotek.
 • Bilder i opac. Samtliga bibliotek efterlyser fler omslagsbilder i opac. För bibliotek som sedan tidigare har abonnemang på Syndetics är Koha förberett för att kunna visa deras bilder. Men den tjänst som alla vill kunna visa bilder ifrån är Adlibris. Arbete är påbörjat för Hyltes räkning, både för att kunna visa bilder från Adlibris, samt att kunna använda flera bildleverantörer och rangordna dessa.
 • Översättning. Det finns ett stort behov av att samordna den svenska översättningen. På mötet anmälde flera bibliotek sitt intresse för att delta i en arbetsgrupp. (Sedan mötet har en arbetsgrupp skapats och Ola Andersson, LTU är sammankallande för gruppen.)
 • KB-projektet. Helena från Hylte berättade om de olika delarna i KB-projektet och framförallt ett tänkt upplägg med kunskapsdelning och utbildning. Något som nätverket har sagt sig ha behov av är instruktionsfilmer och -texter och bibliotek som kan vara intresserade av att vara med och ta fram material efterlyses. Några bibliotek i Mellansjösamarbetet kan tänka sig att bidra och frågan kommer även att lyftas i det nationella nätverket.

Mötet avslutades med ett beslut om att fortsätta med regelbundna folkbiblioteksträffar vår och höst för att tillsammans kunna arbeta praktiskt. Mötesanteckningar från träffarna och frågor som lyfts och som är av intresse för samtliga svenska Kohabibliotek sprids vidare till det nationella nätverket.