Summering av medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Högskolan i Kristianstads bibliotek

Mellan 4 och 5 oktober 2017 höll Svenska Kohanätverket sitt fjärde möte. Värd för mötet var Högskolebiblioteket i Kristianstad. Omkring 65 personer från Sverige men även besökare från Norge och Danmark deltog på mötet.

För första gången blev även Kohaleverantörer, inklusive BibLibre, Kreablo och Libriotech inbjudna att delta med montrar utanför mötet. Kohaleverantörerna fick egna bord och stånd att hålla till på och där träffa mötesdeltagarna.

Mötet öppnades av Högskolebiblioteket i Kristianstad som välkomnade alla deltagarna. Svenska Kohanätverkets styrgrupp presenterades.

Danmarks tekniska universitet, DTU, höll i introduktionsföreläsningen och berättade om sin resa från att efter 28 år med Aleph gå över till Koha. DTU byggde en egen OPAC front-end, ”DTU Findit”, och en tjänst för katalogisering. Migreringsarbetet fortgår dock ännu och i 2019 planeras samtliga delsystem vara migrerade till den nya miljön. DTU har tecknat ett tvåårigt avtal med BibLibre, avtalet inkluderar fria uppgraderingar.

Efter DTU så presenterade Katrineholm stadsbibliotek sitt Kohaarbete. Biblioteket består av tre vanliga filialer och 16 skolfilialer. Katrineholm stadsbibliotek har tecknat avtal med Libriotech för migrering, support och drift av Koha.

Därefter delades mötet in i s.k. Open Spaces där diskussioner kring viktiga Kohafrågor hölls. De olika teman som diskuterades var:

 • Koha och fjärrlån
 • Koha och OPAC
 • Koha och avgifter
 • Svenska Kohanätverket – varför ska vi ha det? Hur kan det utvecklas?
 • Koha och översättning till svenska
 • Koha och tekniken samt utveckling
 • Koha och rapporter

Andreas Hedström Mace från Stockholms universitetsbibliotek höll en presentation om Kohas QA-process och introducerade mötesdeltagarna i den kohawiki som finns på koha.se.

Viktor Sarge från Region Halland höll en presentation om Kohas översättningsprocess.

Första dagen avslutades med en guidad tur av biblioteket. Därefter anslöt sig de flesta till en gemensam middag på en lokal restaurang.

Andra dagen började med att Stian F. Kristensen från Deichmanske bibliotek i Oslo berättar om det Kohaprojekt de utför. Oslo stad satsar stort med ett miljardprojekt att bygga ett nytt stadsbibliotek. Projektet är ambitiöst och ny teknik och nya tjänster kommer att skapas i denna miljö. Deichmanske ansåg att deras dåvarande bibliotekssystem inte skulle kunna leverera underlag till de tjänster de såg framför sig och beslutade att byta till Koha med länkad data och RDF. Allt som de har utvecklat är open source och kan hittas här:  https://github.com/digibib/ls.ext

Mötet fortsatte med hands-on workshops som delades in i fyra olika spår. De olika spåren var:

 1. Översättningsarbete i Koha
 2. Kohas QA process
 3. Mingla med deltagarna
 4. Träffa Kohaleverantörer

Efter workshopen och fika höll Amelia Andersdotter en föreläsning om det senaste kring den nya dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen. Denna nya EU-förordning kommer att påverka alla organisationer inom EU. Amelia är före detta EU-parlamentsledamot där hon representerade Sverige och det svenska Piratpartiet. Nu verkar hon i en ideell organisation kring personuppgiftsskydd som heter Dataskydd.net (https://dataskydd.net/).

Mötet avslutades med en summering av de båda dagarna och ett arbete att skissa på en svensk ”roadmap” för nätverket framöver.

Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017

Hackfest i Lund 29 november 2017

Inbjudan till Svenska Kohanätverkets första hackfest i Lund 29 november 2017

Tid: 29 November 2017 09.00-17.00
Plats: Lund universitet, lokal TBA
Kostnad: Ingen kostnad

Svenska Koha-nätverket bjuder tillsammans med Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet in till en hackfest för de som använder, har valt, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha och är involverade i de tekniska bitarna av utveckling och implementering av Koha. En hackfest är en möjlighet att jobba tillsammans och utbyta erfarenheter kring tekniskt orienterade Koha-frågor. Exempel på frågor att jobba med och diskutera är ElasticSearch, prestanda och säkerhet, arbetsflöde för utveckling, nytt API, samverkan för att öka chanserna att få med kodbidrag i nya versioner, etc.

OBS! Under hackfesten blir det i huvudsak praktiska aktiviteter så samtliga deltagare uppmanas ta med en egen laptop för att kunna delta aktivt.

Dagsprogram 29 november 09.00-17.00

08.45-09.15 Registrering och kaffe

09.15-12.00 Hackande [Mer detaljerad agenda TBA]

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.30 Hackande [Mer detaljerad agenda TBA]

16.30-17.00 Summering av dagen

Anmäl dig senast 8 november på https://goo.gl/forms/dkGEH5ECRV09nqHB2.

Antal platser: 30 deltagare garanteras plats (max 3/bibliotek), ytterligare i mån av plats

Arrangörer: Svenska Kohanätverket i samarbete med Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Läs mer om Svenska Kohanätverket på http://koha.se

Användarmöte i Kristianstad

Inbjudan till Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017

Tid: 4 oktober 2017 12.00-17.00, 5 oktober 2017 09.00-13.00
Plats: Högskolan i Kristianstad, Aula i hus 7, (https://goo.gl/PLPxks)
Kostnad: Ingen kostnad

Svenska Kohanätverket bjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad in till ett användarmöte för alla som använder, har valt, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha. Mötet är inte öppet för professionella leverantörer av Koha-tjänster, dock kommer leverantörer kunna delta under dag två med egna montrar utanför mötet. OBS! Till de olika workshops som anordnas så kan det bli praktiska uppgifter så ta gärna med en egen laptop för att kunna delta aktivt.

Dagsprogram 4 oktober 12.00-17.00

12.00-13.00 Registrering och lunch
13.00-13.15 Välkomnande tillsammans med Högskolan i Kristianstad
Presentationsrunda deltagare och presentation av nya styrgruppen
13.15-13.45 Danmarks tekniska universitet presenterar sitt arbete
13.45-14.00 Katrineholm presenterar sitt arbete
13.45-15.00 Open spaces med flera olika diskussionsteman
15.00-15.30 Fika
15.30-16.00 Summering av Open spaces
16.00-17.00 Koha-gemenskapens QA-process &  översättning samt presentation av nätverkets wiki
17.00-17.15 Visning av biblioteket
18.00- Gemensam kvällsaktivitet

Dagsprogram 5 oktober 09.00-13.00

09.00-09.15 Uppstart dag 2, praktiska frågor
09.15-09.30 Deichmanske bibliotek i Oslo presenterar sitt arbete
09.30-10.30 Workshop hands-on

  • Spår 1 Översättning i Koha
  • Spår 2 Kohas QA-process
  • Spår 3 Mingel med diskussioner
  • Spår 4 Träffa Kohaleverantörer

10.30-11.00 Fika
11.00-12.00 Nya dataskyddsförordningen (Amelia Andersdotter)
12.00-12.30 Svensk roadmap, hur samarbeta i Kohasverige
12.30-13.00 Avslutande diskussion och sammanfattning av dagarna.

Anmälningen är nu stängd
Läs mer om Svenska Kohanätverket på http://koha.se

Användarmöte i Göteborg

Inbjudan till Svenska Kohanätverkets användarmöte i Göteborg 27-28 mars 2017

Tid: 27 mars 2017 13.00-16.30, 28 mars 2017 08.30-12.00
Plats: Göteborgs universitetsbibliotek, Pedagogen, Västra hamngatan 25, rum AK2 134, AK2 135
Kostnad: Ingen kostnad

Svenska Kohanätverket bjuder tillsammans med Göteborg universitet in till ett användarmöte för alla som använder, har valt, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha. Mötet är inte öppet för professionella leverantörer av Kohatjänster.
OBS! Till de olika workshops som anordnas så kan det bli praktiska uppgifter så ta gärna med en egen laptop för att kunna delta aktivt.

Dagsprogram 27 mars 13.00 – 16.30

13.00-13.30 Välkomnande och presentationsrunda deltagare
13.30-14.00 Göteborgs UB presenterar sitt Koha-arbete
14.00-14.30 Högskolan Kristianstad
14.30-15.00 Fikapaus
15.00-16.00 Svensk fjärrlånemodul till Koha med diskussion (Jessica Andersson)
16.00-16.30 Workshop – översättning i Koha (Viktor Sarge och Ola Andersson)

16.30-17.00 Rundvandring av Pedagogiska biblioteket för de som vill

18.00-20.00 Gemensam AW på Bishops Arms för de som önskar

Dagsprogram 28 mars 08.30 – 12.00

08.30-09.30 Workshop – under huven på Koha, hur är det uppbyggt tekniskt med
moduler+programmering+processer/jobb mm (GUB:s utvecklarteam)
09.30-10.00 Diskussionspunkt: utvecklingsarbete hos Kohabibliotek i Sverige
10.00-10.30 Fikapaus
10.30-11.00 Diskussion: Hur hjälps vi åt i nätverket
Hur hanterar man inköp och beställningar/uppdrag gemensamt i nätverket?
Hur delar vi med oss av dokumentation/information om pågående arbete i
nätverket?
11.00-11.15 Presentation av nätverkets wiki (Anders Jensen-Urstad)
11.15-11.30 Presentera styrgruppens arbete under 2016
samt fastställa styrgrupp under 2017

11.30-12.00 Avslutande diskussion och sammanfattning av dagen.

Anmäl dig senast 28 februari på https://goo.gl/forms/y6tJOFio7aPf5Xxs1
Läs mer om Svenska Kohanätverket på http://koha.se

Skaraborgsbiblioteken väljer Koha som bibliotekssystem

Torsdag den 24 november blev det känt att Skaraborgsbiblioteken bestående av folkbibliotek i Hjo, Tibro, Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång, Tidaholm samt Skövde väljer Koha som gemensamt bibliotekssystem i det samarbete som inletts.

I och med Skaraborgsbibliotekens beslut kommer den svenska Kohakartan att förstärkas med ytterligare åtta bibliotek.

Styrgruppen för Svenska Kohanätverket vill å nätverkets vägnar gratulera Skaraborgsbiblioteken till valet och hälsa dem välkomna i gemenskapen. Vi hoppas att Skaraborgsbiblioteken vill delta i nätverkets samarbete och kunskapsutbyte kring Kohas utveckling i Sverige.

Läs mer i artikel i Skövde nyheter.