Inbjudan till Svenska Kohanätverkets sjätte användarmöte i Luleå 17-19 oktober 2018

Tid: 17 oktober 2018 13.00-17.00, 18 oktober 2018 09.00-13.00
Samt en valfri hackfest 18/10 13.00-17.00 samt 19/10 09.00-13.00
Plats: Luleå tekniska universitet, LKAB-salen A117 (https://goo.gl/9Avefa)
Kostnad: Ingen kostnad

Svenska Kohanätverket bjuder tillsammans med Luleå universitetsbibliotek in till ett användarmöte för alla som använder, har beslutat att införa, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha. Mötet är även öppet för leverantörer av Kohatjänster. OBS! Till hackfesten blir det praktiska uppgifter så ta med en egen laptop för att kunna delta aktivt. Hashtag för mötet är #swekohails

Anmäl dig senast 17 september på https://goo.gl/forms/6OqakP50l3o9nJho1

Dagsprogram 17 oktober 13.00-17.00
11.30-12.00 Registrering och möjlighet att lämna väska i LKAB-salen
12.00-13.00 Lunch i centrumrestaurangen (B-huset – https://goo.gl/2T9kL8)
13.00-13.15 Välkomnande av Kristoffer Palage, bibliotekschef, Luleå
universitetsbibliotek
13.15-13.30 Bibliotek som gått live: Lund Universitetsbibliotek
13.30-13.45 Rapport från KB-projektet, Örjan Hellström, projektledare, Kultur i Väst
13.45-15.00 Open spaces med flera olika diskussionsteman
15.00-15.30 Fika
15.30-16.00 Summering av Open spaces
16.00-16.30 Rapport från höstens internationella Kohakonferens KohaCon2018
16.30-16.45 Svensk fjärrlånemodul till Koha, Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad
och Jessica Andersson, Alingsås bibliotek
17.00-18.15 Valfri guidning av UNESCO världsarvet Gammelstads kyrkstad
(https://www.lulea.se/gammelstad) (kostnad ca. 200kr/person)
19.00 Valfri after work på TacoBar på Storgatan 27 (https://goo.gl/oN9cYK)

Dagsprogram 18 oktober 09.00-13.00
09.00-09.15 Uppstart dag 2, praktiska frågor
09.15-09.45 Nya Libris XL, Maia Dexander, Kungliga Biblioteket
09.45-10.15 Kohas historik och community,
Paul Poulain, grundare av BibLibre
10.15-10.30 Kohas utvecklingsgrupp, Andreas Hedström Mace,
Stockholms universitetsbibliotek
10.30-11.00 Fika
11.00-11.30 Göteborgs implementering av Koha, Emma Ternrud och
Cecilia Alfredsson, Göteborgs universitetsbibliotek
11.30-12.00 Utveckling i Koha communityt, Katrin Fischer, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)
12.00-12.30 Allmän diskussion med en framåtblick i nätverket.
Leverantörernas roll framöver? Nordiskt samarbete?
Organisation framåt?
12.30-13.00 Avslutande diskussion samt sammanfattning av dagarna.

Dagsprogram 18 oktober 13.00-17.00 (valfri hackfest)
13.00-14.00 Lunch i centrumrestaurangen (B-huset – https://goo.gl/2T9kL8)

Några punkter under eftermiddagen:

 • Hur kan du använda den nya fjärrlånemodulen? Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad och Jessica Andersson, Alingsås bibliotek.
 • Hur fungerar katalogiseringsverktyget Libris XL med Koha? Andreas Hedström Mace, Stockholms universitetsbibliotek
 • Hur fungerar sökmotorn ElasticSearch i Koha? Stefan Berndtsson, Göteborgs universitetsbibliotek

15.30-16.00 Fika

Dagsprogram 19 oktober 09.00-13.00 (valfri hackfest)
09.00-09.15 Uppstart dag 3, praktiska frågor

Några punkter under förmiddagen:

 • Hur kan du använda scriptspråket JQuery? Magnus Pettersson, Luleå universitetsbibliotek
 • Catalog housekeeping scripts for Koha, Andreas Roussos, Library of the Holy Monastery of Paraklitos (Oropos, Greece)
 • Hur kan du använda databasspråket SQL för att ta fram statistik ur Koha? Ola Andersson, Luleå universitetsbibliotek

10.30-11.00 Fika
12.30-13.00 Sammanfattning av dagarna.
13.00-14.00 Lunch i centrumrestaurangen (B-huset – https://goo.gl/2T9kL8)

De hotell som rekommenderas är:
Quality Hotel Luleå, Tel 0920-20 10 10. Storgatan 17A, 971 28 Luleå.
Avtal 96-11-2015:020 för statligt anställda

Elite Stadshotellet i Luleå, Tel 0920-27 40 00. Storgatan 15, 972 32 Luleå. Ett antal rum finns reserverade fram till och med 17 september uppge Block ID 4786364 ”Luleå Universitetsbibliotek”. Avtal 96-11-2015:021 för statligt anställda.

OBS! att det är en stor flygövning i Luleå under samma period så boka hotell skyndsamt är ett tips. Kontakta gärna Luleå UB ola.andersson@ltu.se för frågor kring val av boende.

Transport mellan flygplats, hotell och Luleå tekniska universitet:
Luleå Airport till/från hotell, buss LLT nr. 4 stig av hållplats Smedjegatan/City.
Smedjegatan/City till/från Luleå tekniska universitet, buss LLT nr. 6 stig av hållplats Universitetsentrén. Biljetter köps med bank/kreditkort på bussen.
Busstidtabeller: http://www.llt.lulea.se/

Stockholm University Library proposes to host KohaCon 2019

Stockholm University Library, with the support of the National Library in Sweden and the Swedish Koha User Group, is proud to announce our proposal to arrange KohaCon in Stockholm 2019. Stockholm University Library has for a long time been actively collaborating around systems and systems development, as well as open source software. We went live with Koha in July 2016, and helped establish the Swedish Koha User Group the same year. Koha is growing rapidly in Sweden (as well as Finland, and other parts of Scandinavia), and we would like to showcase the efforts and commitment that is happening with Koha in our area of the world, as well as give something back to the community!

Read more at https://sub.su.se/kohacon2019/index.html

Lund universitetsbibliotek gick live med Koha 19 juni 2018

Lund universitetsbibliotek har gjort en lyckad lansering av Koha den 19 juni 2018. En mer uttömmande rapport kommer att avges efter sommaren.

Nedan följer en kortare redogörelse om samlade erfarenheter kring lanseringen av Koha i verksamheten under juni månad 2018:

I maj 2017 tog Lunds universitets bibliotek beslut att byta från Virtua (Innovative) till Koha. Beslutet hade föregåtts av en test tidigare under året, där våra olika biblioteks processer testades i Koha. Vårt mål var att lansera i juni 2018.

Vi lyckades hålla vårt mål och gick live 19 juni. Virtua stängdes den 7 juni. Under perioden vi stod utan bibliotekssystem valde några bibliotek att inte låna ut sina böcker, medan andra upprätthöll någorlunda samma service som normalt.

Lanseringen gick bra. Vi gjorde några datamissar, tex kastade vi om lite information på beställningar som vi migrerade så de inte uppförde sig som förväntat. Det gick dock att avhjälpa någorlunda, så beställningarna kunde effektueras (om än inte till perfektion). Vi behövde göra några mindre korrigeringar på våra låntagarposter; de som hade flera lånekort i sin post, fick i några fall fel kortnummer migrerat. Även några dubblettposter av låntagare fick vi, något som inte påverkat i det gamla systemet, men som blev lite störande i det nya. Utöver detta var det några låntagare som inte fick sina mejl, och en hel del felmigrerade hyllplaceringar (pga egenheter i gamla systemet), men inga större katastrofer.

Beställningsfunktionaliteten i Koha räckte inte till för våra behov. Vi har utvecklat en rutin, så vi kan hantera beställningar i vår miljö (magasin, kö, transport mellan olika bibliotek), inklusive utskrifter av beställningar. Vidare har vi jobbat med shibbolethinloggning, Elastic search, EDI-funktion, låntagarregistrering inklusive koppling till Navet, integration med fjärrlånesystem, LU-kortets databas och system för att hantera beställningar, med mera.

Koha, som hos oss heter LUBcat, var långt ifrån färdigt vid lansering. Men vi gick live med ett fullt fungerande system, och övergången gick förhållandevis bra. Vi har sommarlånetid på flera av våra lån, och inga avgifter läggs på under sommaren. Något vi lider av är att det tar lång tid att läsa streckkoder. Bokomater och utskrifter har varit lite bökiga. Supportärenden och felanmälningar har strömmat in, och vi betar av efterhand. Efter ca två veckor i produktion la vi på våra första buggrättningar, och planen är att uppdatera LUBcat varannan vecka.

Göteborgs universitetsbibliotek igång med Koha!

Den 5 april 2018 rapporterar Göteborg universitetsbibliotek att man använder Koha som bibliotekssystem.

Utvecklingsarbetet har involverat Elasticsearch, librisimport, edifact-beställningar, formulär för lånekortsregistrering, specialutformade framplockningslappar, gränssnittsanpassningar samt integration med omgivande system som discovery, fjärrlånesystem, utskriftssystem, grupprumsbokning, offentliga datorer mm. Discoverysystemet Primo är integrerat via en egenutvecklad beställningsapplikation där låntagarna gör sina beställningar via länkar i Primos träfflistor. Dessutom hämtas exemplarlistor med aktuell tillgänglighetsinformation ut via ett Koha-cgi.

Arbetet med att införa Koha inleddes av en omfattande processkartläggning utförd av representanter från verksamheten. Bibliotekets personal har kontinuerligt bidragit med underlag samt testning av genomförd utveckling och nykonfiguration. Detta är en grundläggande anledning till att ett användbart system har kunnat levereras.

Innan biblioteket gick live genomfördes en koha-utbildning där alla anställda deltog på introduktion samt erbjöds fördjupningsutbildningar inom respektive process. Biblioteket tog även fram eget utbildningsmaterial.

Göteborgs universitetsbibliotek är ett akademiskt bibliotek med 8 enheter, 198 anställda, 47 000 aktiva låntagare samt 1,6 miljoner bibliografiska poster i Koha.
Biblioteket använder Koha för cirkulation, katalogisering, periodikahantering och förvärv.

En offentlig projektrapport över arbetet är på gång.

För mer information v.v. kontakta Kohagruppen på GUB
koha@ub.gu.se

Summering Kohas folkbiblioteksmöte i Vaggeryd 30 januari 2018

Den 30 januari bjöd Vaggeryds bibliotek in till en första folkbiblioteksträff med målsättning att gemensamt kunna lyfta praktiska frågor som i första hand rör folkbibliotekens praktiska arbete. Deltog gjorde biblioteken från Vaggeryd, Hylte, Katrineholm, Alingsås och Mellansjösamarbetet. Dagen inleddes med att alla bibliotek presenterade var man befinner sig i sitt Koha-arbete för tillfället och vilka frågor som kan vara aktuella att jobba vidare med, på egen hand eller gemensamt.

Frågor som togs upp till diskussion var;

 • Behov av adressuppdatering av låntagarregistret finns och Hylte kommer att arbeta vidare med frågan eftersom Viktor Sarge redan påbörjat den inom ramarna för Hyltes projekt.
 • Librisposter och import. De bibliotek som är librisbibliotek önskar expektansposter vid beställning från Adlibris och en lösning kommer eventuellt att tas fram i och med att Adlibris byter plattform mot biblioteken någon gång efter sommaren. Vaggeryd har fortsatt kontakt med Adlibris.
 • Samtliga bibliotek vill gärna lätt kunna anpassa opacen och göra den mer tilltalande och användarvänlig. Vaggeryd använder en wordpress-lösning som är betydligt snyggare än standardopacen. En gemensam lättredigerad lösning uppfattas som ett tilltalande alternativ av samtliga bibliotek.
 • Bilder i opac. Samtliga bibliotek efterlyser fler omslagsbilder i opac. För bibliotek som sedan tidigare har abonnemang på Syndetics är Koha förberett för att kunna visa deras bilder. Men den tjänst som alla vill kunna visa bilder ifrån är Adlibris. Arbete är påbörjat för Hyltes räkning, både för att kunna visa bilder från Adlibris, samt att kunna använda flera bildleverantörer och rangordna dessa.
 • Översättning. Det finns ett stort behov av att samordna den svenska översättningen. På mötet anmälde flera bibliotek sitt intresse för att delta i en arbetsgrupp. (Sedan mötet har en arbetsgrupp skapats och Ola Andersson, LTU är sammankallande för gruppen.)
 • KB-projektet. Helena från Hylte berättade om de olika delarna i KB-projektet och framförallt ett tänkt upplägg med kunskapsdelning och utbildning. Något som nätverket har sagt sig ha behov av är instruktionsfilmer och -texter och bibliotek som kan vara intresserade av att vara med och ta fram material efterlyses. Några bibliotek i Mellansjösamarbetet kan tänka sig att bidra och frågan kommer även att lyftas i det nationella nätverket.

Mötet avslutades med ett beslut om att fortsätta med regelbundna folkbiblioteksträffar vår och höst för att tillsammans kunna arbeta praktiskt. Mötesanteckningar från träffarna och frågor som lyfts och som är av intresse för samtliga svenska Kohabibliotek sprids vidare till det nationella nätverket.

Inbjudan till Svenska Kohanätverkets användarmöte i Alingsås 21-22 mars 2018

Tid: 21 mars 2018 13.00-17.00, 22 mars 2018 09.00-13.00
Plats: Alingsås, Grand Hotel, (https://goo.gl/maps/RP6uZFvzFWR2)
Kostnad: Ingen kostnad

Svenska Kohanätverket bjuder tillsammans med Alingsås bibliotek in till ett användarmöte för alla som använder, har valt, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha. Mötet är även öppet för leverantörer av Kohatjänster. OBS! Till de olika workshops som anordnas så kan det bli praktiska uppgifter så ta gärna med en egen laptop för att kunna delta aktivt.

Dagsprogram 21 mars 13.00-17.15
12.00-13.00 Registrering och lunch
13.00-13.15 Välkomnande tillsammans med Alingsås bibliotek
13.15-13.45 Gävle högskola presenterar sitt arbete. Skaraborg presenterar sitt arbete. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) presenterar sitt arbete.
13.45-15.00 Open spaces med flera olika diskussionsteman
15.00-15.30 Fika
15.30-16.00 Summering av Open spaces
16.00-16.30 Presentation KB projektet av Örjan Hellström
16.30-16.45 Andreas Hedström Mace berättar om Libris XL och Koha
16.45-17.15 Visning av biblioteket
18.15- Gemensam kvällsaktivitet

Dagsprogram 22 mars 09.00-13.00
09.00-09.15 Uppstart dag 2, praktiska frågor
09.15-09.30 Petter von Krogh från Libriotech projektledare utvecklare av Webløft
09.30-10.30 Workshop hands-on. Spår att välja: Systeminställningar, JQuery i OPAC/Intranet, Träffa leverantörer, och Statistik
10.30-11.00 Fika
11.00-11.30 Janusz Kaczmarek från polska kyrkobibliotek som använder Koha
11.30-12.00 Stefano Bargioni från italienska Koha Gruppo Italiano
12.00-12.30 Sonia Bouis från franska KohaLa (Koha Libre Association)
12.30-13.00 Avslutande diskussion, val av ersättare för Viktor Sarge och Linda Göth som lämnar styrgruppen, samt sammanfattning av dagarna.
13.00-14.00 Lunch

Anmäl dig senast 21 februari på (anmälan nu stängd)
Läs mer om Svenska Kohanätverket på http://koha.se

Boende
Ett antal rum för nätverksträffens deltagare är reserverade på Grand Hotel. Bokning görs direkt av hotellet (0322-670100), uppge att det gäller Alingsås kommun/biblioteket och datum. Bokning görs senast 21 februari.

Summary of the first Swedish Koha User Group Hackfest in Lund

The Lund University Library invited on the 29 November 2017 to the Swedish Koha User Group’s first Hackfest.

The hack fest begun at 9 am in the beautiful main building of the University Library in Lund. From Sweden and Norway 18 people met up during the day to develop, hack, and discuss about Koha and related topics. Both Koha users (mainly from Swedish Universities) and Koha service providers attended the hack fest.

After the hosts welcomed everyone with some Swedish “fika” (coffe and cake/sandwich) the meeting was divided into six different tracks. Each track had their own meeting and after a work session the whole party rejoined for a quick check up before lunch. After lunch subgroups were again formed into the different tracks (this time with a somewhat new constellation of participants).  At end of day a wrap up and summary of the day took place that concluded a successful day.

The different tracks that took place during the day and what was discussed and worked upon were:

Track 1: Testing/QA

 • Managing virtual machines in Lund
  • Production/multiuser machines: dedicated Galera, SQL, ElasticSearch
  • Throwaway snapshots

Track 2: Personal ID:s/Navet/personnummer

 • Kreablo: storing personnumer, using patron attribute (generic text field). Would like to do validation on the field and place it at the top of the borrower page
 • Fetching data from Navet. Technical vs. political issues. Talk to Viktor Sarge.

Track 3: Local work flows and infrastructure

 • Local infrastructure, patching, git workflows
 • Proposal from Benjamin to join in a common Nordic fork of Koha
 • Deichmanske workflow
 • Lund, Gothenburg, SUB workflow

Track 4: OPAC

 • Customising the OPAC
 • Facets
 • Logging in
 • Integration with library home page
 • Customisations of staff interface

Track 5: ILL/Libris integration

 • Sharing ideas/code snippets, discussion
 • Identified Libris changes that will impact Koha (IDs changed)
 • ILL (Magnus): 17.11 additions (module, plugins (dummy, “free form”))
 • Swedish ILL plugin inside Koha: WIP
 • Libris new/updated records available (nightly ftp –> OAI-PMH). Harvester waiting to be signed off (SUB/KB-sponsored).

Track 6: ElasticSearch, auth rewrite, REST

 • Talked about authorisation rewrite (Deichmanske) CGI –> Plack (easier to plug in LDAP, Shibboleth, CAS, etc.)
 • Experiences with ElasticSearch (issues, history, advantages over Zebra, benchmarks)
 • REST API (old API more stable but performance issues, new stuff in the new API, but not stable right now, constantly changing, but getting more stable)
 • Architectural improvements ongoing in Koha
  • Idea: have an event bus in Koha
 • Nordic fork, or rather collaboration on any point where we have mutual interests, faster integration, easy to maintain, close to the community version
  • Different opinions in the group! Does it mean you are happy with running your own patches on top of the community version?
  • Pragmatic, realistic views
  • Difficult to maintain forks over time
  • Why not spend more time on working with the community version (i.e. signing off each others’ patches, joining the QA team)
   • Structure? Development group in Swedish Network (more to volunteer!)
  • Slow process is also good, bugs are discovered, etc.
  • How long does it take to get a new feature into the community version?
   • Sign-off (independent), QA, Release Manager
   • Benefit of knowing people and engaging in the community. Communicate your efforts and plans!
 • Extending the network?
 • Plugins (GUB)
  • Use plugins
  • Code in their fork which facilitates plugins (hooks in the code to trigger the plugin)
  • Will submit it to the community version eventually.

Summering av medlemsmöte Svenska Kohanätverket vid Högskolan i Kristianstads bibliotek

Mellan 4 och 5 oktober 2017 höll Svenska Kohanätverket sitt fjärde möte. Värd för mötet var Högskolebiblioteket i Kristianstad. Omkring 65 personer från Sverige men även besökare från Norge och Danmark deltog på mötet.

För första gången blev även Kohaleverantörer, inklusive BibLibre, Kreablo och Libriotech inbjudna att delta med montrar utanför mötet. Kohaleverantörerna fick egna bord och stånd att hålla till på och där träffa mötesdeltagarna.

Mötet öppnades av Högskolebiblioteket i Kristianstad som välkomnade alla deltagarna. Svenska Kohanätverkets styrgrupp presenterades.

Danmarks tekniska universitet, DTU, höll i introduktionsföreläsningen och berättade om sin resa från att efter 28 år med Aleph gå över till Koha. DTU byggde en egen OPAC front-end, ”DTU Findit”, och en tjänst för katalogisering. Migreringsarbetet fortgår dock ännu och i 2019 planeras samtliga delsystem vara migrerade till den nya miljön. DTU har tecknat ett tvåårigt avtal med BibLibre, avtalet inkluderar fria uppgraderingar.

Efter DTU så presenterade Katrineholm stadsbibliotek sitt Kohaarbete. Biblioteket består av tre vanliga filialer och 16 skolfilialer. Katrineholm stadsbibliotek har tecknat avtal med Libriotech för migrering, support och drift av Koha.

Därefter delades mötet in i s.k. Open Spaces där diskussioner kring viktiga Kohafrågor hölls. De olika teman som diskuterades var:

 • Koha och fjärrlån
 • Koha och OPAC
 • Koha och avgifter
 • Svenska Kohanätverket – varför ska vi ha det? Hur kan det utvecklas?
 • Koha och översättning till svenska
 • Koha och tekniken samt utveckling
 • Koha och rapporter

Andreas Hedström Mace från Stockholms universitetsbibliotek höll en presentation om Kohas QA-process och introducerade mötesdeltagarna i den kohawiki som finns på koha.se.

Viktor Sarge från Region Halland höll en presentation om Kohas översättningsprocess.

Första dagen avslutades med en guidad tur av biblioteket. Därefter anslöt sig de flesta till en gemensam middag på en lokal restaurang.

Andra dagen började med att Stian F. Kristensen från Deichmanske bibliotek i Oslo berättar om det Kohaprojekt de utför. Oslo stad satsar stort med ett miljardprojekt att bygga ett nytt stadsbibliotek. Projektet är ambitiöst och ny teknik och nya tjänster kommer att skapas i denna miljö. Deichmanske ansåg att deras dåvarande bibliotekssystem inte skulle kunna leverera underlag till de tjänster de såg framför sig och beslutade att byta till Koha med länkad data och RDF. Allt som de har utvecklat är open source och kan hittas här:  https://github.com/digibib/ls.ext

Mötet fortsatte med hands-on workshops som delades in i fyra olika spår. De olika spåren var:

 1. Översättningsarbete i Koha
 2. Kohas QA process
 3. Mingla med deltagarna
 4. Träffa Kohaleverantörer

Efter workshopen och fika höll Amelia Andersdotter en föreläsning om det senaste kring den nya dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen. Denna nya EU-förordning kommer att påverka alla organisationer inom EU. Amelia är före detta EU-parlamentsledamot där hon representerade Sverige och det svenska Piratpartiet. Nu verkar hon i en ideell organisation kring personuppgiftsskydd som heter Dataskydd.net (https://dataskydd.net/).

Mötet avslutades med en summering av de båda dagarna och ett arbete att skissa på en svensk ”roadmap” för nätverket framöver.

Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017
Svenska Kohanätverkets fjärde användarmöte i Kristianstad 4-5 oktober 2017