Skillnad mellan versioner av "Dokumentation"

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till: navigering, sök
(Teknisk dokumentation & instruktioner)
(Lokala manualer)
Rad 118: Rad 118:
 
** '''[[Media:Mellansjo-katalogen-lagg-in-bestallt-exemplar-2017-12-14.pdf|Katalogen - Lägg in beställt exemplar]]''' (PDF)
 
** '''[[Media:Mellansjo-katalogen-lagg-in-bestallt-exemplar-2017-12-14.pdf|Katalogen - Lägg in beställt exemplar]]''' (PDF)
 
** '''[[Media:Mellansjo-katalogen-skapa-ny-post-i-koha-2017-12-14.pdf|Katalogen - Skapa ny post i Koha]]''' (PDF)
 
** '''[[Media:Mellansjo-katalogen-skapa-ny-post-i-koha-2017-12-14.pdf|Katalogen - Skapa ny post i Koha]]''' (PDF)
** '''[[Media:Mellansjo-librisimport-och-matchning-2017-03-20.pdf|Librisimport och matchning]]''' (PDF)
 
 
** '''[[Media:Mellansjo-periodika-2018-02-26.pdf|Periodika]]''' (PDF)
 
** '''[[Media:Mellansjo-periodika-2018-02-26.pdf|Periodika]]''' (PDF)
  

Versionen från 29 april 2021 kl. 16.28

Här samlar vi dokumentation som rör Koha, mestadels på svenska. Det finns rapporter, arbetsdokument, tips och förslag. Engelskspråkig dokumentation som manual, wiki m.m. nås på https://koha-community.org/documentation/.

Rapporter

2019

Hellström, Örjan (2019) Projektrapport: Kompetensutveckling kring Koha Media:Projektrapport-Koha.pdf

2018

Hallin, Stina, Sherohman, Dave, Holoshka, David, Briem, Snorri (2018) Införandet av Koha vid Lund UB Media:Införandet av Koha vid LUB 2018.pdf

Andersson von Geijer, J., Andréasson, B., Berndtsson, S., Gustafsson, R., Kull, M., Ternrud, E., Ågren, S. (2018) Slutrapport NYS-projektet: 2015-2018 (GUB) Media:Slutrapport NYS.pdf

Arvidsson, Annica (2018) Ett projekt tar fart – så nådde vi målet [1] [2018-11-27]

Lenntoft, Elin, Eriksson, Rebecca (2018) Migrering till Koha. En studie om bibliotekariers upplevelser av biblioteksdatasystem med öppen källkod [2] [2018-11-27]

2017

Swärd Bergström, A., Lundmark, L., Svanborg, P. (2017) Nytt bibliotekssystem på Umeå universitetsbibliotek: slutrapport Media:UMU Rapport2.docx

Köhlin, Ragnar & Nyman Hedbom, Marie (2017) Förstudie Nytt bibliotekssystem och discovery : rapprt [3]

2016

Andersson, Ola (2016) Införandet av Koha vid LTU. [4] [2017-01-19]

Hedström Mace, Andreas och Ingemarsson, Katarina (2016) Koha på SUB! Implementering av Koha på Stockholms universitetsbibliotek. Media:ProjektrapportKohaPaSUB.pdf

Juth, Pontus (2016) ”En strukturerad soptunna”: samordning av digitala kataloger och system på svenska bibliotek [5] [2018-11-27]

2015

Andréason, Krister och Hellström, Örjan (2015) Från Libra till Koha. Migrering och test [6] [2017-01-19]

Andréason, Krister (2015) Koha i Mölndal? [7] [2017-01-19]

Carlsson, Tobias (2015) Koha - ett biblioteksdatasystem för Jönköpings län? Förstudie [8] [2017-01-19]

Egevad, P., Ekvall, A., Ericson Lagerås, K., Hertzberg, C., Johansson, T., Karlsson, L., Lundgren, I., Trygg, L. (2015) Ny bibliotekssystemmiljö. Slutrapport. [9] [2017-01-19] - Berör i första hand systemmiljön i stort men innehåller överväganden om Koha.

Hammarbäck, L., Kull, M., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B. (2015) NYS 2017 fas 1. Underlag för val av nya bibliotekssystem på GUB [10] [2017-01-19]

Hammarböck. L., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B., Alfredsson, C., Gustafsson, E., Gravås, H. (2015 rev. 2016) NYS 2017 fas 2. Underlag för val av Koha som ILS på GUB [11] [2017-01-19]

Hedström Mace, Andreas (2015) Koha som lokalt cirkulationssystem? Media:Koha-projektrapport-final.pdf

Hedström Mace, Andreas (2015) Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll Media:Koha_Libris_öppen_källkod_och_större_kontroll_dec_2015.pdf

Ratcovich, Anna-Karin (2015) Jobbskuggning i Conneticut. [12]

Sarge, Viktor (2015) "Blev Koha bättre, billigare och en fri infrastruktur för svenska bibliotek?" [13]

Syddansk Universitetsbibliotek, DTU Bibliotek (2015) Undersögelse af mulighederna for anvendelse af open source integrated library systems (ILS) i universitetsbiblioteket [14] [2017-01-19]

Äldre rapporter

Universitetsbiblioteket (2013) Front 2014 - en projektrapport [15] [2017-01-19] - Denna rapport från KIB behandlar systemlandskapet i stort men har passager som överväganden om kring Koha.

Hannfors, Henrik (2012) Rapport från studieresa till Biblioteka e Universitetit te Arteve [16] [2017-01-19]

Gornitzki, Carl (2011) KIB och framtidens bibliotekssystem - en projektrapport. [17] [2017-01-19]

Sarge, Viktor (2009) Duger? Det är ett jättebra system! Initialtest av Koha - ett fritt alternativ för biblioteken. [18] [2017-01-19]

Lundborg, Ann (2008) Koha på Lunds Montessorigrundskola: ett litet lokalt initiativ [19] [2018-06-04]

Reserapporter

Teknisk dokumentation & instruktioner

Lokala manualer

Instruktions- och informationsfilmer

 • Svenska Kohanätverkets filmer (spellista [20]):
 • Filmade föredrag från Svenska Kohanätverkets sjunde användarmöte 26-28 mars 2019 (spellista [25]):
  • Svensk fjärrlånemodul till Koha, Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad [26]
  • Koha-samarbete i Finland (folkbibliotek), Ari Mäkiranta, Koha Suomi Oy [27]
  • Koha-samarbete i Finland (akademiska bibliotek), Ere Maijala, Nationalbiblioteket i Finland [28]
  • Koha på skolbibliotek, Jon Thors, Helenelundskolan i Sollentuna [29]
  • Öppen källkod och offentlig sektor. Björn Lundell, professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde [30]
  • Vad kan Koha? Andreas Hedström Mace, Stockholms universitetsbibliotek [31]
  • Hur fungerar det Svenska Kohanätverket, Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad [32]
 • Filmade föredrag från Svenska Kohanätverkets åttonde användarmöte 15-17 oktober 2019 (spellista [33]):
  • JobTech – En infrastruktursatsning som ska öppna upp jobbmatchningen i Sverige, Johan Linåker, forskare vid LTH [34] [35]
  • Projektet GÖS – flytta in, ut och omkring: hur vi jobbar med beståndet på SUB, Johanna Berglind och Andreas Hedström Mace, Stockholms UB [36]
  • Building statistics and dashboard with Urungi, Gladys Cathelain, BibLibre [37]
  • Koha-admin för icke-admins, Hans Pålsson, Högskolan i Kristianstad [38]
  • Koha som databas för projektinformation, Claes Eriksson, VTI [39]
  • Hur Lund använder Navet, Snorre Briem, Lund UB [40]
  • Hackfesten i Marseille, Andreas Hedström Mace, SUB [41]
  • Finansiering av Svenska Kohanätverket? Emma Ternrud, Göteborgs UB, Andreas Hedström Mace, Stockholm UB, Stina Hallin, Lund UB [42]
  • Koha och GDPR, Magnus Enger, Libriotech [43]
  • Användbarhets- och automattestning, Stina Hallin, Åsa Forsberg, Lunds UB [44]
  • Lån från när och fjärran – en svensk fjärrlånemodul, Hans Pålsson, HKR, Jessica Andersson, Alingsås [45]
  • Workshop om Koharapporter, Klas Blomberg, Bibliotek Mellansjö [46]
  • Presentation om ElasticSearch, David Holoshka och Kevin Carnes, Lunds UB [47]
 • ByWater Solutions har producerat en stor mängd filmer, grupperade i tematiska spellistor:
  • Koha Administration (13 filmer)[48]
  • Koha Tools (8 filmer)][49]
  • Koha Circulation (10 filmer)[50]
  • Koha System Preferences (7 filmer)[51]
  • Koha Cataloging (8 filmer)[52]
  • Koha Serials (2 filmer)[53]
  • Koha Reports (2 filmer)[54]
  • Koha Acquisitions (1 filmer)[55]
  • Koha Patron Tutorials (7 filmer)[56]
 • Libriotech har lanserat (under uppbyggnad):
  • Koha-skolen (2 filmer)[57]

Utvecklingsprojekt

Backend Libris fjärrlån

Dokumentationen gäller version 1.0

Projekttid

2017-2020

Arbetsgrupp

Arbetet med att ta fram kravspecifikation och i dialog med leverantör få en första version av anpassningar av fjärrlånemodulen på plats, har genomförts som ett samarbetsprojekt. Målsättningen har varit att i största möjliga mån kombinera de fjärrlånespecifika delarna med redan befintliga funktioner.

Deltagande bibliotek

 • Alingsås bibliotek
 • Hylte bibliotek
 • Vaggeryds bibliotek
 • Högskolebiblioteket Kristianstad
 • Högskolebiblioteket Gävle

Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, har varit medfinansiärer men ej deltagit i det praktiska arbetet.

Leverantör

Libriotech [58]

Svenska anpassningar

 • Backend i Koha för att kunna hantera Libris fjärrlån
 • Hantering av fjärrlån utanför Libris med “Free form”
 • Anonymisering av lånehistorik.

Installation

Kohas backend för Libris fjärrlån hittar du på Libriotechs Github-yta, [59] Här finns även dokumentation för hur du konfigurerar backenden och vilka inställningar som går att göra.

Funktionalitet/Flöde

 • Import av fjärrlånebeställningar från Libris fjärrlån till Kohas fjärrlånemodul.
 • Leveransstatus för beställningen visas på översiktssidan.
 • Ett exemplar med exemplartyp Fjärrlån knyts till posten. I den lokala konfigurationen finns det möjlighet att ange ett hyllsignum som ska användas som standard för fjärrlån.
 • Valbar meddelandehantering till låntagaren när fjärrlånet ankommit.
 • Anonymisering av låntagare efter avslutad beställning.

Dokumentation

 • Instruktionsfilm för hantering av bok- och artikelbeställningar via fjärrlånemodulen. [60]
 • Manual för version 1.0 textversion(Pdf)