Skillnad mellan versioner av "Dokumentation"

Från Svenska kohanätverkets wiki
Hoppa till: navigering, sök
(Ny rapport)
(Instruktions- och informationsfilmer)
 
(87 mellanliggande versioner av 12 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
Här samlar vi dokumentation som rör Koha, mestadels på svenska. Det finns rapporter, arbetsdokument, tips och förslag.
+
Här samlar vi dokumentation som rör Koha, mestadels på svenska. Det finns rapporter, arbetsdokument, tips och förslag. Engelskspråkig dokumentation som manual, wiki m.m. nås på https://koha-community.org/documentation/.  
  
 
== Rapporter ==
 
== Rapporter ==
 +
'''2019'''
  
Hedström Mace, Andreas och Ingemarsson, Katarina (2016) ''Koha på SUB! Implementering av Koha på Stockholms universitetsbibliotek.'' [http://su.se/polopoly_fs/1.309062.1480066542!/menu/standard/file/ProjektrapportKohaPaSUB.pdf] [2017-01-19]
+
Hellström, Örjan (2019) '''Projektrapport: Kompetensutveckling kring Koha'''
 +
[[Media:Projektrapport-Koha.pdf]]
  
Andersson, Ola (2016) ''Införandet av Koha vid LTU.'' [https://mypages.lib.ltu.se/KohaRapport.pdf] [2017-01-19]
+
'''2018'''
  
Carlsson, Tobias (2015) ''Koha - ett biblioteksdatasystem för Jönköpings län? Förstudie'' [http://plus.rjl.se/info_files/infosida43584/Koha_forstudierapport.pdf] [2017-01-19]
+
Hallin, Stina, Sherohman, Dave, Holoshka, David, Briem, Snorri (2018) '''Införandet av Koha vid Lund UB'''
 +
[[Media:Införandet av Koha vid LUB 2018.pdf]]
  
Hedström Mace, Andreas (2015) ''Koha som lokalt cirkulationssystem?'' [http://www.sub.su.se/media/1110917/Koha-projektrapport-A4-final.pdf] [2017-01-19]
+
Andersson von Geijer, J., Andréasson, B., Berndtsson, S., Gustafsson, R., Kull, M., Ternrud, E., Ågren, S. (2018) '''Slutrapport NYS-projektet: 2015-2018 (GUB)'''
 +
[[Media:Slutrapport NYS.pdf]]
  
Hedström Mace, Andreas (2015) ''Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll'' [https://www.regionhalland.se/PageFiles/23092/Koha-projektrapport.pdf] [2017-01-19]
+
Arvidsson, Annica (2018) '''Ett projekt tar fart – så nådde vi målet''' [https://www.skovde.se/globalassets/_2018/kultur--fritid/stadsbiblioteket/projektrapport-bibliotek-mellansjo-2018.pdf] [2018-11-27]
  
Andréason, Krister och Hellström, Örjan (2015) ''Från Libra till Koha. Migrering och test'' [https://bibliotek.molndal.se/documents/10844/210604/Koha+migreringsprojekt/1d8563d9-0b51-48e0-84aa-0680e5ac10c8?version=1.0] [2017-01-19]
+
Lenntoft, Elin, Eriksson, Rebecca (2018) '''Migrering till Koha. En studie om bibliotekariers upplevelser av biblioteksdatasystem med öppen källkod''' [http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1218517/FULLTEXT01.pdf] [2018-11-27]
  
Hammarbäck, L., Kull, M., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B. (2015) ''NYS 2017 fas 1. Underlag för val av nya bibliotekssystem på GUB'' [http://libguides.lub.lu.se/ld.php?content_id=25841064] [2017-01-19]
+
'''2017'''
  
Hammarböck. L., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B., Alfredsson, C., Gustafsson, E., Gravås, H. (2015 rev. 2016) ''NYS 2017 fas 2. Underlag för val av Koha som ILS GUB'' [http://libguides.lub.lu.se/ld.php?content_id=27054752] [2017-01-19]
+
Swärd Bergström, A., Lundmark, L., Svanborg, P. (2017) '''Nytt bibliotekssystem Umeå universitetsbibliotek: slutrapport'''
 +
[[Media:UMU Rapport2.docx]]
  
Andréason, Krister (2015) ''Koha i Mölndal?'' [https://www.regionhalland.se/PageFiles/110476/KristerAndreason-Molndal-Koha2015.pdf] [2017-01-19]
+
Köhlin, Ragnar & Nyman Hedbom, Marie (2017) '''Förstudie Nytt bibliotekssystem och discovery : rapprt''' [http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-12473]
  
Ratcovich, Anna-Karin (2015) ''Jobbskuggning i Conneticut''. [https://bibliotek.molndal.se/documents/10844/210604/Jobbskuggning+Connecticut/2cadfd41-9a82-4e29-8100-c064a5846d0f] [Trasig länk 2017-01-19] 
+
'''2016'''
  
Egevad, P., Ekvall, A., Ericson Lagerås, K., Hertzberg, C., Johansson, T., Karlsson, L., Lundgren, I., Trygg, L. (2015) Ny bibliotekssystemmiljö. Slutrapport. [https://www.mah.se/upload/BIT/Dokument/Publik%20slutrapport%20Ny%20bibliotekssystemmiljö.pdf] [2017-01-19] - Berör i första hand systemmiljön i stort men innehåller överväganden om Koha.
+
Andersson, Ola (2016) '''Införandet av Koha vid LTU.''' [https://mypages.lib.ltu.se/KohaRapport.pdf] [2017-01-19]
  
Syddansk Universitetsbibliotek, DTU Bibliotek (2015) "Undersögelse af mulighederna for anvendelse af open source integrated library systems (ILS) i universitetsbiblioteket" [http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/undersogelse-af-mulighederne-anvendelse-af-open-source-integrated-library-systems-ils-i-univ] [2017-01-19]
+
Hedström Mace, Andreas och Ingemarsson, Katarina (2016) '''Koha på SUB! Implementering av Koha på Stockholms universitetsbibliotek.'''
 +
[[Media:ProjektrapportKohaPaSUB.pdf]]
  
Universitetsbiblioteket (2013) ''Front 2014 - en projektrapport'' [https://kib.ki.se/sites/default/files/bildarkiv/Dokument/front_2014_projektrapport.pdf] [2017-01-19] - Denna rapport från KIB behandlar systemlandskapet i stort men har passager som överväganden om kring Koha.
+
Juth, Pontus (2016) '''”En strukturerad soptunna”: samordning av digitala kataloger och system på svenska bibliotek''' [http://diva-portal.org.proxy.lib.ltu.se/smash/get/diva2:1044575/FULLTEXT01.pdf] [2018-11-27]
  
Hannfors, Henrik (2012) ''Rapport från studieresa till Biblioteka e Universitetit te Arteve'' [http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/11/henrik_hannfors1.pdf] [2017-01-19]
+
'''2015'''
  
Gornitzki, Carl (2011) ''KIB och framtidens bibliotekssystem - en projektrapport.'' [https://kib.ki.se/sites/default/files/bildarkiv/Dokument/slutrapport_koha.pdf] [2017-01-19]  
+
Andréason, Krister och Hellström, Örjan (2015) '''Från Libra till Koha. Migrering och test''' [https://bibliotek.molndal.se/documents/10844/210604/Koha+migreringsprojekt/1d8563d9-0b51-48e0-84aa-0680e5ac10c8?version=1.0] [2017-01-19]
  
Sarge, Viktor (2009) ''Duger? Det är ett jättebra system! Initialtest av Koha - ett fritt alternativ för biblioteken.'' [https://www.regionhalland.se/PageFiles/23092/Koha-projektrapport.pdf] [2017-01-19]
+
Andréason, Krister (2015) '''Koha i Mölndal?''' [https://www.regionhalland.se/PageFiles/110476/KristerAndreason-Molndal-Koha2015.pdf] [2017-01-19]
 +
 
 +
Carlsson, Tobias (2015) '''Koha - ett biblioteksdatasystem för Jönköpings län? Förstudie''' [https://www.bitlabbet.se/wp-content/uploads/2017/08/Koha_forstudierapport.pdf] [2017-01-19]
 +
 
 +
Egevad, P., Ekvall, A., Ericson Lagerås, K., Hertzberg, C., Johansson, T., Karlsson, L., Lundgren, I., Trygg, L. (2015) '''Ny bibliotekssystemmiljö. Slutrapport.''' [https://www.mah.se/upload/BIT/Dokument/Publik%20slutrapport%20Ny%20bibliotekssystemmiljö.pdf] [2017-01-19] - Berör i första hand systemmiljön i stort men innehåller överväganden om Koha.
 +
 
 +
Hammarbäck, L., Kull, M., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B. (2015) '''NYS 2017 fas 1. Underlag för val av nya bibliotekssystem på GUB''' [http://libguides.lub.lu.se/ld.php?content_id=25841064] [2017-01-19]
 +
 
 +
Hammarböck. L., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B., Alfredsson, C., Gustafsson, E., Gravås, H. (2015 rev. 2016) '''NYS 2017 fas 2. Underlag för val av Koha som ILS på GUB''' [http://libguides.lub.lu.se/ld.php?content_id=27054752] [2017-01-19]
 +
 
 +
Hedström Mace, Andreas (2015) '''Koha som lokalt cirkulationssystem?''' [[Media:Koha-projektrapport-final.pdf]]
 +
 
 +
Hedström Mace, Andreas (2015) '''Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll'''
 +
[[Media:Koha_Libris_öppen_källkod_och_större_kontroll_dec_2015.pdf]]
 +
 
 +
Ratcovich, Anna-Karin (2015) '''Jobbskuggning i Conneticut'''. [https://bibliotek.molndal.se/documents/10844/210604/Jobbskuggning+Connecticut/2cadfd41-9a82-4e29-8100-c064a5846d0f]
 +
 
 +
Sarge, Viktor (2015) "Blev Koha bättre, billigare och en fri infrastruktur för svenska bibliotek?" [http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Avslutade%20projekt/Blev%20Koha%20b%C3%A4ttre,%20billigare%20och%20en%20fri%20infrastruktur%20f%C3%B6r%20svenska%20bibliotek_dec2015.pdf]
 +
 
 +
Syddansk Universitetsbibliotek, DTU Bibliotek (2015) '''Undersögelse af mulighederna for anvendelse af open source integrated library systems (ILS) i universitetsbiblioteket''' [http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/undersogelse-af-mulighederne-anvendelse-af-open-source-integrated-library-systems-ils-i-univ] [2017-01-19]
 +
 
 +
'''Äldre rapporter'''
 +
 
 +
Universitetsbiblioteket (2013) '''Front 2014 - en projektrapport''' [https://kib.ki.se/sites/default/files/bildarkiv/Dokument/front_2014_projektrapport.pdf] [2017-01-19] - Denna rapport från KIB behandlar systemlandskapet i stort men har passager som överväganden om kring Koha.
 +
 
 +
Hannfors, Henrik (2012) '''Rapport från studieresa till Biblioteka e Universitetit te Arteve''' [http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/11/henrik_hannfors1.pdf] [2017-01-19]
 +
 
 +
Gornitzki, Carl (2011) '''KIB och framtidens bibliotekssystem - en projektrapport.''' [https://kib.ki.se/sites/default/files/bildarkiv/Dokument/slutrapport_koha.pdf] [2017-01-19]
 +
 
 +
Sarge, Viktor (2009) '''Duger? Det är ett jättebra system! Initialtest av Koha - ett fritt alternativ för biblioteken.''' [https://www.regionhalland.se/PageFiles/23092/Koha-projektrapport.pdf] [2017-01-19]
 +
 
 +
Lundborg, Ann (2008) '''Koha på Lunds Montessorigrundskola: ett litet lokalt initiativ''' [http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:909644/FULLTEXT01.pdf] [2018-06-04]
 +
 
 +
== Reserapporter ==
 +
* KohaCon 2019
 +
** '''[[Media:Reserapport-KohaCon-2019-Naomi-Kindström.pdf|Naomi Kindström, World Maritime University Library]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Reserapport-KohaCon-2019-Helen-Elvebrink.pdf|Helen Elvebrink, PRV:s bibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Reserapport-KohaCon-2019-EHS-bibliotek.pdf|Nils Troselius, EHS-bibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Reserapport-Kohacon-2019-ARAB.pdf|Lina Eriksson, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Reserapport-KohaCon-2019-Johan-Sahlberg.pdf|Johan Sahlberg, Tidaholms stadsbibliotek]]''' (PDF)
 +
* KohaCon 2018
 +
** '''[[Media:reserapport-kohacon2018-HKR.pdf|Hanna Dehlin, Kerstin Herrström och Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:reserapport-kohacon2018-johan-fransson.pdf|Johan Fransson, Tibro bibliotek, Bibliotek Mellansjö]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:reserapport-kohacon2018-maria-hedberg.pdf|Maria Hedberg, Lunds universitetsbibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:reserapport-kohacon2018-tomas-jiglind.pdf|Tomas Jiglind, Bibliotek Mellansjö]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:reserapport-kohacon2018-eva-norling.pdf|Eva Norling, Blekinge Tekniska högskolas bibliotek, Karlskrona]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:reserapport-kohacon2018-jessica-andersson.pdf|Jessica Andersson, Alingsås bibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Reserapport-kohacon2018-helena-sandstrom.pdf|Helena Sandström, Hylte bibliotek]]''' (PDF)
 +
* Jobbskuggning
 +
** '''[[Media:Jobbskuggning-LTU-2018.pdf|Viktoria Thiger och Ola Andersson, Luleå universitetsbibliotek, 2018]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:jobbskuggning-anna-maria-lundblad.pdf|Anna Maria Lundblad, Biblioteken i Sollentuna]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:jobbskuggning-anna-stockman.pdf|Anna Stockman, Blekinge tekniska högskola]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:jobbskuggning-alingsas.pdf|Jessica Andersson, Lukasz Mesek och Adam Welin, Alingsås bibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Jobbskuggning-sala.pdf|Anna Lund och Anna Eklund, Sala stadsbibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Jobbskuggning-Lena-Nettelbladt.pdf|Lena Nettelbladt, Stockholms konstnärliga högskola]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Jobbskuggning-ulrika-froberg.pdf|Ulrika Fröberg, Göteborgs universitetsbibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Jobbskuggning-anne-sjolin.pdf|Anne Hildeman Sjölin, Norbergs bibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Jobbskuggning-Helen-Elvebrink-Maria-Sparby-Green-Maja-Håkansson.pdf|Helen Elvebrink, Maria Sparby Green och Maja-Håkansson, PRV:s bibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Jobbskuggning-Maria-Sparby-Green-JanOle-Nordgaard-Helen_Elvebrink.pdf|Maria Sparby Green, JanOle Nordgaard och Helen Elvebrink, PRV:s bibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Jobbskuggning-Michaela-Rings.pdf|Michaela Rings, Stockholms universitetsbibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Jobbskuggning-LTU-2019.pdf|Viktoria Thiger och Ola Andersson, Luleå universitetsbibliotek, 2019]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Jobbskuggning-Maria_Brolin.pdf|Maria Brolin, Örebro teologiska högskola]]''' (PDF)
 +
 
 +
== Teknisk dokumentation & instruktioner ==
 +
 
 +
* Selin, Erik. '''[[Media:KohaInstallationochKonfiguration.pdf|Installation och konfiguration av Koha i Linux och stödtjänster i Windows Server]]''' (PDF). ''AD-integration med LDAPS och hur man sätter upp HTTPS för OPAC. Skriven för Koha 3.14.''
 +
* [[Anonymisera lånehistorik]]: se till att information om låntagares tillbakalämnade böcker inte sparas
 +
* Upphandlingsunderlag (Adlibrisplugin): '''[[Media:F%C3%B6rfr%C3%A5gan_plugin_Adlibris,_medieleverant%C3%B6r.docx|Förfrågan plugin Adlibris, medieleverantör]]''' (DOCX), '''[[Media:Bilaga_1._Teknisk_beskrivning_f%C3%B6r_API.docx|Bilaga 1. Teknisk beskrivning för API]]''' (DOCX), '''[[Media:Bilaga_2._Beskrivning_av_t%C3%A4nkt_arbetsfl%C3%B6de.docx|Bilaga 2. Beskrivning av tänkt arbetsflöde]]''' (DOCX)
 +
* Gränssnitt till IMMS (leverantör Lyngsoe) för integration mot Koha: '''[[Media:IMMS-ILS_Interface_specification.pdf|IMMS-ILS Interface specification]]'''  (PDF)
 +
 
 +
== Lokala manualer ==
 +
 
 +
* Bibliotek Mellansjö
 +
** '''[[Media:Mellansjo-fjarrlan-2017-12-12.pdf|Fjärrlån]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Mellansjo-guide-for-flytt-av-exemplar-2018-03-08.pdf|Guide för flytt av exemplar]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Mellansjo-guide-for-sammanslagning-av-poster-2018-03-12.pdf|Guide för sammanslagning av poster]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Mellansjo-katalogen-att-andra-status-pa-en-bok-till-forsvunnen.pdf|Katalogen - att ändra status på en bok till försvunnen]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Mellansjo-katalogen-importera-post-fran-libris-2017-12-14.pdf|Katalogen - Importera post från Libris]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Mellansjo-katalogen-lagg-in-bestallt-exemplar-2017-12-14.pdf|Katalogen - Lägg in beställt exemplar]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Mellansjo-katalogen-skapa-ny-post-i-koha-2017-12-14.pdf|Katalogen - Skapa ny post i Koha]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Mellansjo-periodika-2018-02-26.pdf|Periodika]]''' (PDF)
 +
 
 +
* Göteborgs universitetsbibliotek (använder Elastic search och funktionstangenter, finns listade i manualen Sökning)
 +
** '''[[Media:Gub-koha-forvarv.pdf|Förvärv]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Gub-koha-forvarv-inkopsforslag.pdf|Förvärv inköpsförslag]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Gub-koha-forvarv-monografi-amnesbevakning.pdf|Förvärv monografi ämnesbevakning]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Gub-koha-forvarv-ta-emot-leverans.pdf|Förvärv ta emot leverans]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Gub-koha-forvarv-kursbocker.pdf|Förvärv kursböcker]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Gub-koha-katalog.pdf|Katalog]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Gub-koha-periodika-redigera-och-skapa-nya-prenumerationer.pdf|Periodika redigera och skapa nya prenumerationer]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Gub-koha-periodika-registrera-nya-tidskriftsnummer.pdf|Periodika registrera nya tidskriftsnummer]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Gub-koha-sokning.pdf|Sökning]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Gub-cirkulation-i-koha-superkorta.pdf|Cirkulation Superkorta manualen]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Gub-koha-stora-cirkulationsmanualen.pdf|Stora cirkulationsmanualen]]''' (PDF)
 +
 
 +
* Högskolan i Gävle - Biblioteket
 +
** '''[[Media:Hig-manual_nya_flödet_v_2.0.pdf|Fjärrlån av böcker och artiklar – hela flödet (v 2.0)]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Hig_Cirkulationsmanual.pdf|Cirkulationsmanual]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Hig_Lathund_Cirkulation.pdf|Lathund Cirkulation]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Hig_Lathund_Låntagarregistrering.pdf|Lathund Låntagarregistrering]]''' (PDF)
 +
 
 +
* Katrineholms bibliotek
 +
** '''[[Media:Katrineholm-ankomstregistrering-i-koha.pdf|Ankomstregistrering i Koha]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Katrineholm-att-kolla-bocker-som-ar-pa-vag-till-ditt-bibliotek.pdf|Att kolla böcker som är på väg till ditt bibliotek]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Katrineholm-gallra-exemplar.pdf|Gallra exemplar]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Katrineholm-import-av-poster-fran-libris.pdf|Import av poster från Libris]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Katrineholm-lokalisering-knyt-exemplar-till-post.pdf|Lokalisering - Knyt exemplar till post]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Katrineholm-lagga-in-nya-nummer-av-tidskrifter-i-koha.pdf|Lägga in nya nummer av tidskrifter i Koha]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Katrineholm-lagga-in-tillfalliga-exemplar.pdf|Lägga in tillfälliga exemplar]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Katrineholm-mangd-reservationer.pdf|Mängd reservationer]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Katrineholm-postkollen.pdf|Postkollen]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Katrineholm-skapa-lantagare.pdf|Skapa låntagare]]''' (PDF)
 +
 
 +
* Luleå tekniska universitet
 +
** '''[[Media:Ltu-fjarrlanemanual-ebba.pdf|Fjärrlånemanual EBBA]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Ltu-manual-cirkulation.pdf|Manual cirkulation]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Ltu-manual-gallring-i-koha.pdf|Manual gallring i Koha]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Ltu-manual-inkop.pdf|Manual inköp]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Ltu-manual-snabbkatalogisering-i-koha.pdf|Manual Snabbkatalogisering i Koha]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Ltu-snabbmanual-for-att-titta-efter-en-fjarrlanebestallning.pdf|Snabbmanual för att titta efter en fjärrlånebeställning]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Ltu-snabbmanual-hur-ser-man-att-en-bok-ar-bestalld.pdf|Snabbmanual hur ser man att en bok ar beställd]]''' (PDF)
 +
 
 +
* Lund universitetsbibliotek
 +
** [http://libguides.lub.lu.se/lubcatlub FAQs om hur man utför biblioteksuppgifter vid Lund UB]
 +
 
 +
* Stockholms universitetsbibliotek
 +
** '''[[Media:Sub-koha-fel-avhamtingsstalle.pdf|Koha fel avhämtningsställe]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Sub-koha-lathund-bestandsregistreringens-alla-moment.pdf|Koha lathund - beståndsregistreringens alla moment]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Sub-koa-i-koha.pdf|Köa i Koha]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Sub-lagga-in-ny-lantagare.pdf|Lägga in ny låntagare]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Sub-radera-en-bestallning-i-koha.pdf|Radera en beställning i Koha]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Sub-registrera-ny-lantagare-i-koha.pdf|Registrera ny låntagare i Koha]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Sub-aterlamna-bok-som-ska-till-annan-enhet.pdf|Återlämna bok som ska till annan enhet]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Sub-aterlamna-bok.pdf|Återlämna bok]]''' (PDF)
 +
** '''[[Media:Sub-aterlamnakobok.pdf|Återlämna köbok]]''' (PDF)
 +
 
 +
* Vaggeryds bibliotek
 +
** '''[[Media:Vaggeryd-manual-koha.pdf|Manual Koha]]''' (PDF)
 +
 
 +
== Instruktions- och informationsfilmer ==
 +
 
 +
* Svenska Kohanätverkets filmer (spellista [https://www.youtube.com/playlist?list=PL0dGoZLerv_yg4Wipz9q6USmU1i3nrg9X]):
 +
** '''001 Lägg till låntagare''' [https://youtu.be/K3vcEVxBwYQ], [[Media:Lägg_till_låntagare.pdf|textversion]]''' (PDF)
 +
** '''002 Omlån''' [https://youtu.be/RkFgictx17s], [[Media:Omlån.pdf|textversion]]''' (PDF)
 +
** '''003 Utlån''' [https://youtu.be/ds7bSiHmepQ], [[Media:Utlån.pdf|textversion]]''' (PDF)
 +
** '''004 Återlämning''' [https://youtu.be/C_8Oee6Ot6s], [[Media:Återlämning.pdf|textversion]]''' (PDF)
 +
* Filmade föredrag från Svenska Kohanätverkets nionde användarmöte 29-31 mars 2022 (spellista [https://www.youtube.com/playlist?list=PL0dGoZLerv_zfoLMdsxatPy9nX5-RSf_Z]):
 +
** '''Automatisk orderintegration Adlibris till Koha, Klas Blomberg, Bibliotek Mellansjö''' [https://youtu.be/r6ZuN_HbRek]
 +
** '''Erfarenheter av FOLIO vid Chalmers, Marie Widigson, Chalmers tekniska högskola''' [https://youtu.be/FdMi79vLeUA]
 +
** '''Workshop: Anpassa meddelanden/utskrifter med template toolkit. Björn Nylén, Lunds UB''' [https://youtu.be/YOKvefu6ync]
 +
** '''Erfarenheter av att utveckla en Biblioteksrobot: Diskmaskinen vid Blekinge Tekniska Högskola''' [https://youtu.be/qTWUzF58cQA]
 +
** '''Koppla in personalkonton till Koha, Oscar Celsing, Eva Norling, Blekinge Tekniska Högskola''' [https://youtu.be/yx_TudxDhBw]
 +
** '''Tillgänglighet i Koha! Vad har skett sista tiden? Örjan Hellström, Kulturutveckling VGR''' [https://youtu.be/jnizH5FOBho]
 +
** '''Nya i Kohavärlden: Norrbottens bibliotekssamarbete med 14 kommuner har infört Koha, Marina Eklund''' [https://youtu.be/Tbwc4PlEZgo]
 +
* Filmade föredrag från Svenska Kohanätverkets åttonde användarmöte 15-17 oktober 2019 (spellista [https://www.youtube.com/playlist?list=PL0dGoZLerv_xmC7TYbNCmNwAaXJdfL0zZ]):
 +
** '''JobTech – En infrastruktursatsning som ska öppna upp jobbmatchningen i Sverige, Johan Linåker, forskare vid LTH''' [https://youtu.be/NTg_pgrG9K8] [https://youtu.be/ThAUKMRZzsQ]
 +
** '''Projektet GÖS – flytta in, ut och omkring: hur vi jobbar med beståndet på SUB, Johanna Berglind och Andreas Hedström Mace, Stockholms UB''' [https://youtu.be/bpPt-vNAFo8]
 +
** '''Building statistics and dashboard with Urungi, Gladys Cathelain, BibLibre''' [https://youtu.be/mJpPlqpxc5I]
 +
** '''Koha-admin för icke-admins, Hans Pålsson, Högskolan i Kristianstad''' [https://youtu.be/t7RFdbaBqKM]
 +
** '''Koha som databas för projektinformation, Claes Eriksson, VTI''' [https://youtu.be/Dkf-ltVsD9c]
 +
** '''Hur Lund använder Navet, Snorre Briem, Lund UB''' [https://youtu.be/vImgtOyV3bs]
 +
** '''Hackfesten i Marseille, Andreas Hedström Mace, SUB''' [https://youtu.be/Ag10T5l9jaw]
 +
** '''Finansiering av Svenska Kohanätverket? Emma Ternrud, Göteborgs UB, Andreas Hedström Mace, Stockholm UB, Stina Hallin, Lund UB''' [https://youtu.be/_UNkyhTBOoU]
 +
** '''Koha och GDPR, Magnus Enger, Libriotech''' [https://youtu.be/zrWP-CegdzU]
 +
** '''Användbarhets- och automattestning, Stina Hallin, Åsa Forsberg, Lunds UB''' [https://youtu.be/J-G8qEXd-nU]
 +
** '''Lån från när och fjärran – en svensk fjärrlånemodul, Hans Pålsson, HKR, Jessica Andersson, Alingsås''' [https://youtu.be/KkHeyGKNSGc]
 +
** '''Workshop om Koharapporter, Klas Blomberg, Bibliotek Mellansjö''' [https://youtu.be/vw1VMgHemwU]
 +
** '''Presentation om ElasticSearch, David Holoshka och Kevin Carnes, Lunds UB''' [https://youtu.be/U-pRzRz1aso]
 +
* Filmade föredrag från Svenska Kohanätverkets sjunde användarmöte 26-28 mars 2019 (spellista [https://www.youtube.com/playlist?list=PL0dGoZLerv_yj-LkZqQOcX01Ecn5By6w-]):
 +
** '''Svensk fjärrlånemodul till Koha, Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad''' [https://youtu.be/lgDaXqS4utg]
 +
** '''Koha-samarbete i Finland (folkbibliotek), Ari Mäkiranta, Koha Suomi Oy''' [https://youtu.be/gbhXFtsNUnA]
 +
** '''Koha-samarbete i Finland (akademiska bibliotek), Ere Maijala, Nationalbiblioteket i Finland''' [https://youtu.be/E9PYGzqAUWg]
 +
** '''Koha på skolbibliotek, Jon Thors, Helenelundskolan i Sollentuna''' [https://youtu.be/0ZwKx1F9QBo]
 +
** '''Öppen källkod och offentlig sektor. Björn Lundell, professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde''' [https://youtu.be/19vuTply95o]
 +
** '''Vad kan Koha? Andreas Hedström Mace, Stockholms universitetsbibliotek''' [https://youtu.be/7dcQftGM4uo]
 +
** '''Hur fungerar det Svenska Kohanätverket, Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad''' [https://youtu.be/6ThJs7e4H_k]
 +
* ByWater Solutions har producerat en stor mängd filmer, grupperade i tematiska spellistor:
 +
** '''Koha Administration''' (13 filmer)[https://www.youtube.com/watch?v=K_9nUzFNh04&list=PLV_OXyJ1D3BiNElnXgXZsOSIbzA8p1gGF]
 +
** '''Koha Tools''' (8 filmer)][https://www.youtube.com/watch?v=Ay3MSLq0fjc&list=PLV_OXyJ1D3Bit_Kxj76iN_dwxHtCoZcCe]
 +
** '''Koha Circulation''' (10 filmer)[https://www.youtube.com/watch?v=n2IuUauaLf4&list=PLV_OXyJ1D3BhHWRipecf2ALRch0Ja41ul]
 +
** '''Koha System Preferences''' (7 filmer)[https://www.youtube.com/watch?v=ma2JUcxV_jQ&list=PLV_OXyJ1D3Bh-5SzPEiVOUV3JQsH9aMv0]
 +
** '''Koha Cataloging''' (8 filmer)[https://www.youtube.com/watch?v=hB0ppx5fndk&list=PLV_OXyJ1D3BjF9aaYxCzteA9_nQ8EK477]
 +
** '''Koha Serials''' (2 filmer)[https://www.youtube.com/watch?v=oc4-_fgAquQ&list=PLV_OXyJ1D3Bhcz8RvGpASKr8_efIsYNvc]
 +
** '''Koha Reports''' (2 filmer)[https://www.youtube.com/watch?v=H1kXenlAukg&list=PLV_OXyJ1D3Bh0-mjf7xxVubGGv42CkZt3]
 +
** '''Koha Acquisitions''' (1 filmer)[https://www.youtube.com/watch?v=o_LBx0uBkV8&list=PLV_OXyJ1D3BiljXC5XBVi90Ov0RiG19oO]
 +
** '''Koha Patron Tutorials''' (7 filmer)[https://www.youtube.com/watch?v=s16RSFQG4T0&list=PL355BB8E4F1C8DFB1]
 +
* imCode har flera spellistor med utbildningsfilmer fördelade på '''Grundutbildning (Yttre tjänst)''', '''Grundutbildning (Inre tjänst)''' samt '''Fördjupning''':
 +
** '''Koha Utbildning''' (25 filmer)[https://imcode.com/Koha-utbildning]
 +
 
 +
== Utvecklingsprojekt ==
 +
 
 +
=== Backend Libris fjärrlån ===
 +
''Dokumentationen gäller version 1.0''
 +
 
 +
''' Projekttid '''
 +
 
 +
2017-2020
 +
 
 +
''' Arbetsgrupp '''
 +
 
 +
Arbetet med att ta fram kravspecifikation och i dialog med leverantör få en första version av anpassningar av fjärrlånemodulen på plats, har genomförts som ett samarbetsprojekt. Målsättningen har varit att i största möjliga mån kombinera de fjärrlånespecifika delarna med redan befintliga funktioner.
 +
 
 +
'''''Deltagande bibliotek'''''
 +
*Alingsås bibliotek
 +
*Hylte bibliotek
 +
*Vaggeryds bibliotek
 +
*Högskolebiblioteket Kristianstad
 +
*Högskolebiblioteket Gävle
 +
Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, har varit medfinansiärer men ej deltagit i det praktiska arbetet.
 +
 
 +
''' Leverantör '''
 +
 
 +
Libriotech [https://libriotech.no/]
 +
 
 +
''' Svenska anpassningar '''
 +
*Backend i Koha för att kunna hantera Libris fjärrlån
 +
*Hantering av fjärrlån utanför Libris med “Free form”
 +
*Anonymisering av lånehistorik.
 +
''' Installation '''
 +
 
 +
Kohas backend för Libris fjärrlån hittar du på Libriotechs Github-yta, [https://github.com/Libriotech/koha-illbackend-libris]
 +
Här finns även dokumentation för hur du konfigurerar backenden och vilka inställningar som går att göra.
 +
 
 +
''' Funktionalitet/Flöde '''
 +
*Import av fjärrlånebeställningar från Libris fjärrlån till Kohas fjärrlånemodul.
 +
*Leveransstatus för beställningen visas på översiktssidan.
 +
*Ett exemplar med exemplartyp Fjärrlån knyts till posten. I den lokala konfigurationen finns det möjlighet att ange ett hyllsignum som ska användas som standard för fjärrlån.
 +
*Valbar meddelandehantering till låntagaren när fjärrlånet ankommit.
 +
*Anonymisering av låntagare efter avslutad beställning.
 +
 
 +
''' Dokumentation '''
 +
* Instruktionsfilm för hantering av bok- och artikelbeställningar via fjärrlånemodulen. [https://www.youtube.com/watch?v=MCSnfpfXx7g]
 +
* Manual för version 1.0 [[Media:Manual_fjärrlånemodulen_version_1.0.pdf|textversion]](Pdf)

Nuvarande version från 17 oktober 2022 kl. 15.31

Här samlar vi dokumentation som rör Koha, mestadels på svenska. Det finns rapporter, arbetsdokument, tips och förslag. Engelskspråkig dokumentation som manual, wiki m.m. nås på https://koha-community.org/documentation/.

Rapporter

2019

Hellström, Örjan (2019) Projektrapport: Kompetensutveckling kring Koha Media:Projektrapport-Koha.pdf

2018

Hallin, Stina, Sherohman, Dave, Holoshka, David, Briem, Snorri (2018) Införandet av Koha vid Lund UB Media:Införandet av Koha vid LUB 2018.pdf

Andersson von Geijer, J., Andréasson, B., Berndtsson, S., Gustafsson, R., Kull, M., Ternrud, E., Ågren, S. (2018) Slutrapport NYS-projektet: 2015-2018 (GUB) Media:Slutrapport NYS.pdf

Arvidsson, Annica (2018) Ett projekt tar fart – så nådde vi målet [1] [2018-11-27]

Lenntoft, Elin, Eriksson, Rebecca (2018) Migrering till Koha. En studie om bibliotekariers upplevelser av biblioteksdatasystem med öppen källkod [2] [2018-11-27]

2017

Swärd Bergström, A., Lundmark, L., Svanborg, P. (2017) Nytt bibliotekssystem på Umeå universitetsbibliotek: slutrapport Media:UMU Rapport2.docx

Köhlin, Ragnar & Nyman Hedbom, Marie (2017) Förstudie Nytt bibliotekssystem och discovery : rapprt [3]

2016

Andersson, Ola (2016) Införandet av Koha vid LTU. [4] [2017-01-19]

Hedström Mace, Andreas och Ingemarsson, Katarina (2016) Koha på SUB! Implementering av Koha på Stockholms universitetsbibliotek. Media:ProjektrapportKohaPaSUB.pdf

Juth, Pontus (2016) ”En strukturerad soptunna”: samordning av digitala kataloger och system på svenska bibliotek [5] [2018-11-27]

2015

Andréason, Krister och Hellström, Örjan (2015) Från Libra till Koha. Migrering och test [6] [2017-01-19]

Andréason, Krister (2015) Koha i Mölndal? [7] [2017-01-19]

Carlsson, Tobias (2015) Koha - ett biblioteksdatasystem för Jönköpings län? Förstudie [8] [2017-01-19]

Egevad, P., Ekvall, A., Ericson Lagerås, K., Hertzberg, C., Johansson, T., Karlsson, L., Lundgren, I., Trygg, L. (2015) Ny bibliotekssystemmiljö. Slutrapport. [9] [2017-01-19] - Berör i första hand systemmiljön i stort men innehåller överväganden om Koha.

Hammarbäck, L., Kull, M., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B. (2015) NYS 2017 fas 1. Underlag för val av nya bibliotekssystem på GUB [10] [2017-01-19]

Hammarböck. L., Tengström, M., Berndtsson, S., Fröberg, U., Gustafsson, R., Andréasson, B., Alfredsson, C., Gustafsson, E., Gravås, H. (2015 rev. 2016) NYS 2017 fas 2. Underlag för val av Koha som ILS på GUB [11] [2017-01-19]

Hedström Mace, Andreas (2015) Koha som lokalt cirkulationssystem? Media:Koha-projektrapport-final.pdf

Hedström Mace, Andreas (2015) Koha + Libris. Öppen källkod (open source) - oberoende och större kontroll Media:Koha_Libris_öppen_källkod_och_större_kontroll_dec_2015.pdf

Ratcovich, Anna-Karin (2015) Jobbskuggning i Conneticut. [12]

Sarge, Viktor (2015) "Blev Koha bättre, billigare och en fri infrastruktur för svenska bibliotek?" [13]

Syddansk Universitetsbibliotek, DTU Bibliotek (2015) Undersögelse af mulighederna for anvendelse af open source integrated library systems (ILS) i universitetsbiblioteket [14] [2017-01-19]

Äldre rapporter

Universitetsbiblioteket (2013) Front 2014 - en projektrapport [15] [2017-01-19] - Denna rapport från KIB behandlar systemlandskapet i stort men har passager som överväganden om kring Koha.

Hannfors, Henrik (2012) Rapport från studieresa till Biblioteka e Universitetit te Arteve [16] [2017-01-19]

Gornitzki, Carl (2011) KIB och framtidens bibliotekssystem - en projektrapport. [17] [2017-01-19]

Sarge, Viktor (2009) Duger? Det är ett jättebra system! Initialtest av Koha - ett fritt alternativ för biblioteken. [18] [2017-01-19]

Lundborg, Ann (2008) Koha på Lunds Montessorigrundskola: ett litet lokalt initiativ [19] [2018-06-04]

Reserapporter

Teknisk dokumentation & instruktioner

Lokala manualer

Instruktions- och informationsfilmer

 • Svenska Kohanätverkets filmer (spellista [20]):
 • Filmade föredrag från Svenska Kohanätverkets nionde användarmöte 29-31 mars 2022 (spellista [25]):
  • Automatisk orderintegration Adlibris till Koha, Klas Blomberg, Bibliotek Mellansjö [26]
  • Erfarenheter av FOLIO vid Chalmers, Marie Widigson, Chalmers tekniska högskola [27]
  • Workshop: Anpassa meddelanden/utskrifter med template toolkit. Björn Nylén, Lunds UB [28]
  • Erfarenheter av att utveckla en Biblioteksrobot: Diskmaskinen vid Blekinge Tekniska Högskola [29]
  • Koppla in personalkonton till Koha, Oscar Celsing, Eva Norling, Blekinge Tekniska Högskola [30]
  • Tillgänglighet i Koha! Vad har skett sista tiden? Örjan Hellström, Kulturutveckling VGR [31]
  • Nya i Kohavärlden: Norrbottens bibliotekssamarbete med 14 kommuner har infört Koha, Marina Eklund [32]
 • Filmade föredrag från Svenska Kohanätverkets åttonde användarmöte 15-17 oktober 2019 (spellista [33]):
  • JobTech – En infrastruktursatsning som ska öppna upp jobbmatchningen i Sverige, Johan Linåker, forskare vid LTH [34] [35]
  • Projektet GÖS – flytta in, ut och omkring: hur vi jobbar med beståndet på SUB, Johanna Berglind och Andreas Hedström Mace, Stockholms UB [36]
  • Building statistics and dashboard with Urungi, Gladys Cathelain, BibLibre [37]
  • Koha-admin för icke-admins, Hans Pålsson, Högskolan i Kristianstad [38]
  • Koha som databas för projektinformation, Claes Eriksson, VTI [39]
  • Hur Lund använder Navet, Snorre Briem, Lund UB [40]
  • Hackfesten i Marseille, Andreas Hedström Mace, SUB [41]
  • Finansiering av Svenska Kohanätverket? Emma Ternrud, Göteborgs UB, Andreas Hedström Mace, Stockholm UB, Stina Hallin, Lund UB [42]
  • Koha och GDPR, Magnus Enger, Libriotech [43]
  • Användbarhets- och automattestning, Stina Hallin, Åsa Forsberg, Lunds UB [44]
  • Lån från när och fjärran – en svensk fjärrlånemodul, Hans Pålsson, HKR, Jessica Andersson, Alingsås [45]
  • Workshop om Koharapporter, Klas Blomberg, Bibliotek Mellansjö [46]
  • Presentation om ElasticSearch, David Holoshka och Kevin Carnes, Lunds UB [47]
 • Filmade föredrag från Svenska Kohanätverkets sjunde användarmöte 26-28 mars 2019 (spellista [48]):
  • Svensk fjärrlånemodul till Koha, Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad [49]
  • Koha-samarbete i Finland (folkbibliotek), Ari Mäkiranta, Koha Suomi Oy [50]
  • Koha-samarbete i Finland (akademiska bibliotek), Ere Maijala, Nationalbiblioteket i Finland [51]
  • Koha på skolbibliotek, Jon Thors, Helenelundskolan i Sollentuna [52]
  • Öppen källkod och offentlig sektor. Björn Lundell, professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde [53]
  • Vad kan Koha? Andreas Hedström Mace, Stockholms universitetsbibliotek [54]
  • Hur fungerar det Svenska Kohanätverket, Hans Pålsson, Högskolan Kristianstad [55]
 • ByWater Solutions har producerat en stor mängd filmer, grupperade i tematiska spellistor:
  • Koha Administration (13 filmer)[56]
  • Koha Tools (8 filmer)][57]
  • Koha Circulation (10 filmer)[58]
  • Koha System Preferences (7 filmer)[59]
  • Koha Cataloging (8 filmer)[60]
  • Koha Serials (2 filmer)[61]
  • Koha Reports (2 filmer)[62]
  • Koha Acquisitions (1 filmer)[63]
  • Koha Patron Tutorials (7 filmer)[64]
 • imCode har flera spellistor med utbildningsfilmer fördelade på Grundutbildning (Yttre tjänst), Grundutbildning (Inre tjänst) samt Fördjupning:
  • Koha Utbildning (25 filmer)[65]

Utvecklingsprojekt

Backend Libris fjärrlån

Dokumentationen gäller version 1.0

Projekttid

2017-2020

Arbetsgrupp

Arbetet med att ta fram kravspecifikation och i dialog med leverantör få en första version av anpassningar av fjärrlånemodulen på plats, har genomförts som ett samarbetsprojekt. Målsättningen har varit att i största möjliga mån kombinera de fjärrlånespecifika delarna med redan befintliga funktioner.

Deltagande bibliotek

 • Alingsås bibliotek
 • Hylte bibliotek
 • Vaggeryds bibliotek
 • Högskolebiblioteket Kristianstad
 • Högskolebiblioteket Gävle

Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, har varit medfinansiärer men ej deltagit i det praktiska arbetet.

Leverantör

Libriotech [66]

Svenska anpassningar

 • Backend i Koha för att kunna hantera Libris fjärrlån
 • Hantering av fjärrlån utanför Libris med “Free form”
 • Anonymisering av lånehistorik.

Installation

Kohas backend för Libris fjärrlån hittar du på Libriotechs Github-yta, [67] Här finns även dokumentation för hur du konfigurerar backenden och vilka inställningar som går att göra.

Funktionalitet/Flöde

 • Import av fjärrlånebeställningar från Libris fjärrlån till Kohas fjärrlånemodul.
 • Leveransstatus för beställningen visas på översiktssidan.
 • Ett exemplar med exemplartyp Fjärrlån knyts till posten. I den lokala konfigurationen finns det möjlighet att ange ett hyllsignum som ska användas som standard för fjärrlån.
 • Valbar meddelandehantering till låntagaren när fjärrlånet ankommit.
 • Anonymisering av låntagare efter avslutad beställning.

Dokumentation

 • Instruktionsfilm för hantering av bok- och artikelbeställningar via fjärrlånemodulen. [68]
 • Manual för version 1.0 textversion(Pdf)